Poďme spolu nakaziť svet – láskou!

Poďme spolu nakaziť svet – láskou!
COVID-19 zasahuje do všetkých oblastí nášho života a prináša nové výzvy. Mnohí ľudia žijú v strachu a beznádeji, iní zamotaní do konšpiračných teórií. Aká je úloha kresťanov v tejto dobe? Je odlišná ako inokedy?

Žijeme v dobe, o ktorej sa raz bude písať v učebniciach dejepisu. Epidémia koronavírusu ovládla svet. Milióny mŕtvych. Kolabujúce nemocnice. Karanténa. Lockdown. Testovanie. O pár desiatok rokov budú deti o týchto faktoch čítať rovnako „bezemocionálne“, ako sme my kedysi čítali o španielskej chrípke alebo epidémii týfu.

Pre nás, ktorí žijeme v tomto čase, to však nie sú iba fakty. Mnohé čísla pre nás majú konkrétnu tvár. Medzi nakazenými sú naši rodičia, súrodenci, priatelia, susedia, možno my sami. Táto situácia ovplyvňuje naše životy. Máme zákaz vychádzania, nosíme rúška, mnohí ľudia stratili prácu, chýbajú nám sociálne kontakty. Snažíme sa zachovať si zdravý rozum v mori beznádeje, strachu a konšpiračných teórií.

Aká je však úloha kresťanov v čase korony?

Nie je to boj proti zrušeniu verejných bohoslužieb, proti prijímaniu do rúk alebo spochybňovanie biskupov. Naša viera má stáť na Kristovi, na jeho láske. A ak je to tak, tak si aj za týchto sťažených podmienok dokážeme nájsť cestu, ako prežívať svoju vieru autenticky a stále hlbšie. Aj keď nemôžme ísť na svätú omšu, môžeme čas, ktorý by sme inak strávili v kostole, venovať osobnej modlitbe. Aj keď nemôžeme prijať Krista v Eucharistii, môžeme ho prijať v Božom slove, kde je taktiež prítomný. Možností je veľa.

Mám pocit, že keď sa v tejto náročnej dobe zameriame na Ježiša, tak pochopíme, že úloha kresťana v tomto koronavírusovom čase je rovnaká ako v každom inom čase! Milovať! Meniť svet láskou. Sme povolaní prinášať nádej tam, kde vládne strach a zúfalstvo. Sme pozvaní myslieť na tých, ktorí sú osamelí. Pomáhať tým, ktorí sú opustení. Pozorne si všímať, kto v našom okolí potrebuje pomoc. Robiť konkrétne skutky lásky. Niekedy malé, inokedy väčšie.

Povolanie kresťanov sa okolnosťami nemení, iba je v ťažkých časoch oveľa potrebnejšie a viac nás stojí . Vo chvíľach, keď strácame istoty a nevieme, čo nás čaká, je oveľa ťažšie žiť pre druhých. Ale presne k tomu sme povolaní – byť soľou zeme a svetlom sveta. Na láske je úžasné, že rozdávaním rastie. V podstate sa šíri podobne ako vírus, len je mocnejšia. Tak poďme spolu nakaziť svet – LÁSKOU!

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00