Poznáte cirkevné dokumenty?

Poznáte cirkevné dokumenty?
Katechizmus. Hrubá kniha. Možno ju neraz nechávame niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autor: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Čo je to encyklika?

Slovo pochádza z latinského slova encyclicus a označuje niečo, čo koluje, cirkuluje. V cirkevnom ponímaní ide o okružný list pápeža, určený pre celú Cirkev. Pôvodne sa písal len pre biskupov, dnes je určený všetkým veriacim pre lepšie chápanie niektorej časti učenia Cirkvi. Encyklika sa zvyčajne týka závažných tém viery a mravov, ktoré rezonujú v spoločnosti.

Každý pápež vydá niekoľko encyklík, známe sú napríklad encykliky Jána Pavla II. Evangelium vitae (o hodnote ľudského života), Humanae vitae Pavla VI. (o regulovaní pôrodnosti) alebo Deus caritas est od Benedikta XVI. (o kresťanskej láske). Mnohí pápeži mali doslova prorocký nadhľad pri písaní textov encyklík, keď dopredu pôsobením Ducha Svätého vytušili, aký závažný problém žitia viery sa v praxi vynorí. O to sú cennejšie.

TIP: Už ste čítali nejakú encykliku? Že ešte nie? No tak šup-šup, napraviť to! Môžete začať napríklad niektorou od súčasného pápeža Františka – Laudato si’ (o starostlivosti o náš spoločný domov, na tému ekológie) či Lumen fidei (o svetle našej viery).

 

Poznáte cirkevné dokumenty?

 

Aké ďalšie dokumenty môže písať pápež? Nestačí Písmo?

Pápež môže napísať ešte konštitúciu – teda dokument, ktorý upravuje určité situácie v cirkevnom práve. Nikdy však nemôže prevýšiť platnosť a záväznosť dogmy. Dekrét, ktorý napíše pápež, je dokument z pozície vedenia, zodpovednosti za Cirkev, pápež ho píše ako najvyššia hlava.

Známe sú aj apoštolské exhortácie, ktoré pápež píše na povzbudenie určitému okruhu veriacich, napríklad exhortácia Svätého Otca Františka Amoris laetitia (radosť z lásky) ako výsledok synody o rodine, hovoriaca o manželstve a rodine. Pápež píše aj apoštolské listy alebo buly. Nič z toho neprevyšuje Písmo, všetky tieto dokumenty slúžia na vysvetlenie detailov prežívania viery v určitej situácii alebo v určitej skupine ľudí, zvlášť ak je stav myslenia spoločnosti zavádzajúci a mätúci pre veriacich.

TIP: Nedávno vyšla nová posynodálna apoštolská exhortácia od pápeža Františka – Christus vivit. Už ste sa ňou nechali inšpirovať?

 

Poznáte cirkevné dokumenty?

 

Na čo slúži pastiersky list?

Pastiersky list môže použiť na formovanie svedomia veriacich nielen pápež, ale aj konferencia biskupov ako spoločenstvo v jednotlivých krajinách alebo aj biskup sám osobne pre svoju diecézu. Je to krátky dokument, v ktorom sa dotýka aktuálnej situácie v diecéze, v krajine alebo v Cirkvi, s apelom alebo usmernením pre veriacich.

Pastierske listy poznáme aj tu na Slovensku, napríklad o svätení nedele, k Národnému pochodu za život či k príprave blahorečenia Anky Kolesárovej alebo Titusa Zemana. Mal by byť napísaný formou otcovského usmernenia a vysvetlenia a pomôcť rozlišovať veriacim zložitú situáciu alebo ich duchovne pripraviť na určitú časť cirkevného roka. Takto je zvykom písať pastiersky list na prvú adventnú nedeľu.

TIP: Keď sa povie pastiersky list, mnoho ľudí vypne a očakáva niečo dlhé, monotónne a nudné. Ale čo tak skúsiť najbližší pastiersky list vnímať ako slová otca – otca biskupa, ktorými sa prihovára svojmu ľudu ako svojim deťom?

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00