Pozor, umieranie bolí: Ale ak neumrieš, neprinesieš úrodu

Pozor, umieranie bolí: Ale ak neumrieš, neprinesieš úrodu
Kto z nás chce v živote trpieť? Kto by si prial choroby, núdzu, samotu a bolesť? Má byť náš život prechádzkou v ružovej záhrade? Alebo má byť cestou sebazapierania a kríža?

Ježiš svojim učeníkom nesľúbil bezproblémový život, nelákal ich ani na úspech alebo spoločenské postavenie. Nič z toho nie je odmenou za jeho nasledovanie. Práve naopak, Ježiš vyzýva svojich učeníkov, aby zobrali svoj kríž a nasledovali ho. A keď sa pozrieme na ich život, tak musíme uznať, že nebol idylický. Zažívali odmietnutie, prenasledovanie, samotu a život väčšiny z nich sa skončil mučeníckou smrťou. Keď sa Šavol obrátil, Boh za ním poslal Ananiáša so slovami: „Len choď, lebo jeho som si vyvolil za nádobu, aby zaniesol moje meno pohanom aj kráľom i synom Izraela; a ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.“ (Sk 9, 15 – 16) Svätý Pavol mal dôležité a veľké poslanie, ale čakalo ho aj množstvo utrpenia.

Koľko by som mala trpieť pre Božie meno ja? Som ochotná zažiť bolesť, odmietnutie, stratu? Som pripravená zabudnúť na svoje pohodlie, na svoje túžby? Lebo presne k tomu som povolaná. Zobrať svoj kríž… A vykročiť na cestu umierania sebe. A táto cesta je bolestivá, únavná a celoživotná. Ak však chceme žiť s Kristom, nemáme inú možnosť. Veď on sám povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ (Lk 6, 23) Inej cesty niet.

 

NEHĽADAJME ĽAHŠIE CESTY

Snažíme sa vyhnúť bolesti, chceme sa mať dobre. Chceme, aby nám nič nechýbalo. Potrebujeme zažívať úspech a ocenenie. Toto všetko je veľmi ľudské. Veď kto by nechcel žiť v blahobyte a šťastí? Túto našu túžbu využíva aj takzvaná teológia prosperity, ktorá hovorí, že viera v Boha nám prinesie úspech, peniaze aj šťastie. Ak sa ti nedarí v podnikaní, je to preto, že máš slabú vieru. Ak si chorý, tak len preto, lebo neveríš. Ak by si veril viac, Boh by ťa požehnal a uzdravil… Uver v Ježiša a tvoj život bude úžasný! Zástancovia tejto myšlienky často citujú rôzne verše zo Svätého písma, tie sú však väčšinou vytrhnuté z kontextu a nesprávne chápané.

Materiálne požehnanie na tejto zemi, hoci ho máme od Boha, nie je nejakým ukazovateľom hĺbky našej viery. Ak sa naozaj úprimne modlíme za uzdravenie nejakého človeka a Boh ho neuzdravil, neznamená to automaticky, že je naša viera slabá. Častokrát sa práve v ťažkých chvíľach naša viera očisťuje a prehlbuje. Keď v súžení vyznávame, že Ježiš je Pán, má to veľkú silu.

 

STVORENÍ SME PRE VEČNOSŤ

Ani zdravie na tejto zemi, ani materiálne zabezpečenie nie sú tým, pre čo sme boli stvorení. Stvorení sme pre večnosť! Pre nebo! A Boh nás často cez rôzne skúšky, bolesti choroby a chudobu očisťuje. Aby sme mohli byť vo večnosti s ním. Nie je ľahké netúžiť po svetských dobrách. Ale dôležité je mať na pamäti, že to, čo je pre nás pripravené v nebi, je neporovnateľne krajšie. A nech sú naše trápenia akokoľvek veľké, uverme spolu so svätým Pavlom, že „utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.“ (Rim 8, 18)

 

Pozor, umieranie bolí: Ale ak neumrieš, neprinesieš úrodu

 

AK MILUJEME, DOKÁŽEME AJ TRPIEŤ

Kde však nájsť silu vziať svoj kríž namiesto toho, aby sme sa mu vyhli? No predsa v láske. Ak milujeme, dokážeme aj trpieť. Dokážeme sa obetovať. Zabudnúť na seba a pomôcť niekomu. Ak neodumrieme svojej sebeckosti, lenivosti, pýche, neprinesieme úrodu. Ak budeme žiť pre seba, nič po nás neostane. Neustále sebazapieranie je ťažké. Človek sa musí rozhodovať každý jeden deň. Vybrať si život sebadarovania namiesto sebeckosti je naozajstná výzva. Ale Božia láska dokáže dať zmysel nášmu odriekaniu a nám silu vytrvať. Myslím, že dokonale to vystihol svätý Ján Pavol II, keď povedal: „Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“

Nehľadajme lásku bez kríža. Hľadajme Lásku, ktorá nám dá silu uniesť kríž…

 

10 CITÁTOV O UMIERANÍ SEBE

„On musí rásť a mňa musí ubúdať.“ Jn 3, 30

„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miluje a vydal seba samého za mňa.“ Gal 2, 20

„A všetkým povedal: ‚Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.‘“ Lk 9, 23

„Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami.“ Gal 5, 24

„Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu.“ Jn 12, 24

„Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden.“ Mt 10, 38

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ Mk 8, 35

„Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.“ 1 Pt 2, 24

„Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hriechu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje telá prinášali ako živú, svätú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.“ Rim 12, 1

„Vonkoncom nie! Veď sme zomreli hriechu! Ako by sme v ňom ešte mohli žiť?“ Rim 6, 2

 

Inšpirujúce knihy pre lepší vzťah s Bohom nájdete tu: https://www.nakupujemplus.sk/pre-lepsi-vztah-s-bohom/

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+