Prečo máme pápeža?

Prečo máme pápeža?
Katechizmus. Hrubá kniha. Možno ju neraz nechávame niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autori: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Prečo máme pápeža?

Otázka, ktorá napadne mnohým – načo nám je? Keď si Ježiš zavolal nabok Petra (zvláštne, že práve jeho pri jeho povahe a prejavoch!), aby sa ho trikrát pýtal, či ho miluje viac ako ostatní, mal na to iný dôvod ako uistenie sa o jeho vernosti a oddanosti. Ježiš chcel poveriť Petra úlohou strážcu Božích pokladov a zároveň rolou Božieho pastiera.

Vedel, že ak nebude na čele jeho mladučkého spoločenstva niekto, kto ho bude držať pohromade a bude zároveň zárukou pravdivosti učenia a jeho odovzdávania, neskončí sa to dobre. Hľadal muža modlitby, odvahy, pevnej viery a horiaceho srdca, akokoľvek nedokonalého. Vybral si Šimona Petra. Sám Šimon porozumel tejto dôležitej úlohe a vnímal, že jeho smrťou sa nebezpečenstvá pre Cirkev zvonku či zvnútra nekončia. Práve preto sa postupnosť voľby pápeža stala nielen tradíciou, ale aj symbolom a zárukou, že veríme v to isté, v čo verila prvá Cirkev – a že Boh je práve v tejto Cirkvi a pri tomto pápežovi prítomný svojou pomocou a mocou.

TIP: Pápež má v každom období dôležitú úlohu kormidelníka na lodi Cirkvi. Modlíme sa zaňho? Ak aj áno, skúsme zintenzívniť svoje modlitby. Ak nie, začnime. Hlava Cirkvi potrebuje, aby sa Cirkev za ňu prihovárala.

 

Prečo máme pápeža?

 

Kto sa môže stať pápežom?

Podľa pravidiel voľby pápeža (konkláve), ktoré upravil naposledy Benedikt XVI., sa pápež volí predovšetkým z radov kardinálov, ktorí sa na konkláve zídu. Teoreticky, tak ako to bolo v počiatkoch Cirkvi, sa pápežom môže stať aj kňaz, aj laik. História si pamätá, ako sa pápežom stal lekár, advokát, básnik, sudca či dokonca bankár.

Podľa tradície sa totiž pápežom môže stať každý pokrstený muž, ktorý je biskupom alebo sa biskupom môže stať – toto svätenie však musí prijať čím skôr po prijatí voľby za pápeža. V počiatkoch Cirkvi sa pápež nevolil, svätý Peter si svojho nástupcu (svätého Lina) delegoval sám. Muselo to tak byť, časy boli kvôli prenasledovaniu náročné a ten, kto úrad odovzdával, musel mať istotu, komu zveruje starostlivosť o Cirkev. V okamihu, keď je pápež zvolený, musí pre platnosť zvolenia do úradu pápeža vysloviť súhlas s voľbou a potvrdiť, že úrad prijíma.

TIP: V Banskobystrickej diecéze sa veriaci už druhý rok modlia pri každej svätej omši modlitbu, aby nám Pán dal nových, svätých kňazov. Môžeme túto modlitbu posunúť aj do ďalšej roviny a modliť sa: „Pane, daj nám svätých pápežov!“

 

Prečo máme pápeža?
 

Prečo pápež nosí tiaru, červené črievice a biely odev?

Tiara sa v pôvodnej podobe už veľmi nepoužíva, no bola pokrývkou hlavy pápeža, používanou zhruba od 12. storočia. Tiaru používal pápež mimo liturgie a mala na sebe tri korunky, ktoré symbolizovali, že pápež má tri úlohy: je biskupom Ríma, patriarchom Západu a vládcom pápežského štátu. Naposledy ju použil Pavol VI. v roku 1964, potom ju vydražil a výnos rozdal chudobným. Červené topánky prevzali pápeži do svojej výbavy z tradície etruských kráľov – presne tento odtieň červenej farby bol symbolom moci a postavenia.

Hoci ešte pápež Ján Pavol II. tieto topánky nosil a dokonca je s nimi pochovaný, pápež František ich má obuté len vo vnútri – von nosí bežné čierne. Biely odev nebol typickým oblečením pápeža od počiatku, dostal sa do pápežovej skrine voľbou Pia V., ktorý bol pôvodne dominikánskym mníchom a nechcel sa vzdať svojej príslušnosti k rádu ani ako pápež. Symbolizuje nevinnosť a milosrdnú lásku.

TIP: Mnohým sa pri pohľade na vonkajšok všetkého, čo sa týka pápežského úradu, na srdce i jazyk tisnú len slová kritiky a posudzovania. No skúsme sa na to pozrieť inak. Skúsme hľadieť viac na pápežovo srdce. Skúsme viac čítať jeho príhovory, encykliky a všetko, čo povedal či napísal. Hľadajme bohatstvo, ktoré nám Boh prostredníctvom nášho pápeža (aj predchádzajúcich pápežov) dáva.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00