Predsavzatia na ceste k svätosti

Predsavzatia na ceste k svätosti
Kto z nás si v živote nedal žiadne predsavzatie? Schudnem! Budem cvičiť! Naučím sa anglicky! Predsavzatia, ktoré nás majú urobiť krajšími a lepšími… Naším cieľom má byť svätosť. Aké predsavzatia nám pomôžu byť svätými?

Svätosť je veľmi ďaleko od našej komfortnej zóny. K tomu, aby sme opustili svoju komfortnú zónu, nás vyzýva aj pápež František slovami: „Nezastavte sa! Lebo keď sa Cirkev zastaví, ochorie.“ Ak budeme spokojní s tým, akí sme, a nebudeme sa snažiť pripodobniť Kristovi, tak ochorieme.

Neostať stáť na mieste nám môžu pomôcť aj nasledovné tipy:

 

Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca…

Povedzte Bohu o každej radosti vo svojom živote, ale aj o každom trápení. Dovoľte mu stáť pri vás.

Každé svoje rozhodnutie prekonzultujte s Bohom v modlitbe.

 

… z celej svojej duše…

Ak ešte nemáte pravidelný čas na modlitbu, vyhraďte si ho. A ak ste sa doteraz pravidelne nemodlili, začnite na začiatok s desiatimi minútami. Modlitba je najpodstatnejšia súčasť kresťanského života, ale najčastejšie v nej zlyhávame.

Založte si modlitebný denník. Písanie vám môže pomôcť sústrediť sa.

Prečítajte si knihu, ktorá obohatí váš duchovný život.

 

z celej svojej mysle…

Vyhraďte si deň (alebo aspoň hodinu), keď budete offline. Našu myseľ často zaplavujú rôzne podnety s toxickým vplyvom.

Zamyslite sa nad stránkami a programami, ktoré zvyknete pozerať. Urobte si zoznam tých, ktoré vás budujú a pomáhajú vám. A zoznam tých, ktoré vás oberajú o pokoj, a rozhodnite sa ich nenavštevovať.

 

… a z celej svojej sily!

Ak máte sedavé zamestnanie a začína vás bolieť chrbát, nájdite si cviky, ktoré vám pomôžu. Alebo si doprajte krátku prechádzku.

Skúste do modlitby zapojiť aj svoje telo. Urobte nejaký pohyb alebo gesto, ktorým Bohu vyjadríte, že ho chcete milovať zo všetkých síl.

 

Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Vyberte si jedného človeka, ktorého máte radi, ale nemáte na neho dosť času. Naplánujte si s ním aspoň dve stretnutia na najbližší mesiac.

Ak je vo vašom živote niekto, s kým ste mali konflikt, naplánujte si konkrétne kroky, ktoré môžu viesť k zmiereniu.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+