Projekt Darujme úsmev pomôže núdznym konkrétnymi potrebami už po desiatykrát

Projekt Darujme úsmev pomôže núdznym konkrétnymi potrebami už po desiatykrát

Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku organizuje adventný sociálny projekt na pomoc rodinám v núdzi. Foriem podpory je viacero: konkrétna materiálna pomoc, pomoc formou “shoe boxov” – darčekov pre deti, finančná pomoc a modlitba. Darcovia si môžu sami zvoliť formu pomoci. Pomôcť sa dá aj finančnou podporou študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Čo je cieľom projektu Darujme úsmev v tomto roku?

Hlavným cieľom projektu je priniesť úsmev deťom a núdznym rodinám v predvianočnom čase a aspoň čiastočne zmierniť materiálnu núdzu a ťažké životné podmienky, v ktorých sa nachádzajú. V posledných rokoch je cieľom i podpora vzdelávania študentov zo sociálne slabších pomerov.

Ako sa môžete do projektu zapojiť?

Do projektu Darujme úsmev sa môžete zapojiť modlitbou, konkrétnou alebo finančnou pomocou alebo pripravením tzv „shoeboxu“ – darčeka pre deti. Na webovej stránke projektu www.exallievi.sk/darujmeusmev si v zozname vecí a potrieb môžu darcovia vybrať čím prispejú a konkrétne komu pomoc adresujú. Ďalšou formou pomoci je aj  finančný príspevok na vzdelávanie sociálne slabších študentov. Dary sa zbierajú v troch zberných miestach: v Bratislave, Žiline a v Prešove.

Kto sú adresáti pomoci a o aké potreby zvyčajne ide?

Pomoc sa v projekte sústreďuje na rodiny či jednotlivcov, o ktorých nás informovali naši „tiperi“ – spolupracovníci zo Slovenskej katolíckej charity alebo členovia našej saleziánskej rodiny. Vďaka nim sú dary pre núdznych až do Vianoc prekvapením. Vo svojom okolí identifikovali ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročnej životnej situácii, materiálnej núdzi, často súvisiacej so starostlivosťou napríklad aj o hendikepovaného člena rodiny. Konkrétne potreby sú väčšinou elektrospotrebiče, potraviny a drogéria, oblečenie, obuv.

Ako sa dary dostanú k núdznym?

Jednou z charakteristík projektu je fyzický kontakt s obdarovanými. Doručenie pomoci zabezpečujú koordinátori v zberných miestach s dobrovoľníkmi. Väčšinu darov už tradične rozvezie prezident združenia s tímom po celom Slovensku. Stretnutia s núdznymi sú zakaždým pre organizátorov a dobrovoľníkov vyčerpávajúca, no predovšetkým najmä silná a obohacujúca skúsenosť.

Projekt Darujme úsmev pomôže núdznym konkrétnymi potrebami už po desiatykrát

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00