Purim – keď Boh konal cez odvážnu ženu

Purim – keď Boh konal cez odvážnu ženu
Krásna a odvážna kráľovná Ester riskovala vlastný život, aby zachránila židovský národ. Naši bratia vo viere si veľkú Božiu milosť, ktorú im prostredníctvom tejto silnej ženy Boh prejavil, každoročne pripomínajú počas sviatku Purim. Ide o najveselší židovský sviatok, s ktorým sa spájajú karnevaly a prikázanie byť veselý.

Príbeh o odvážnej kráľovnej Ester pozná asi väčšina z nás. Vedeli ste však, že záchranu židovského národa, ktorú Boh prostredníctvom nej vykonal, si Židia dodnes každoročne pripomínajú? Je to jeden z najveselších sviatkov judaizmu, nazýva sa Purim a slávi sa 14. adara, čo tento rok pripadlo na 7. marec. Spája sa s ním päť prikázaní:

  1. Čítať knihu Ester v predvečer a ráno 14. adara.
  2. Poslať potravinový dar aspoň jednej osobe.
  3. Dávať milodary, aby aj núdzni okúsili purimovú radosť.
  4. Hostiť sa a popíjať.
  5. Byť veselý.

Purim, to sú tiež karnevaly, na ktoré sa tešia najmä deti. Dospelým zas robí radosť príkaz vypiť toľko vína, že veseliaci sa nerozoznajú rozdiel medzi vetami „Buď prekliaty Haman!“ a „Buď požehnaný Mordechaj!“ Samozrejme, toto prikázanie sa chápe metaforicky. Jedným z výkladov je napríklad náhľad kabalistov: V hebrejčine majú obe slovné spojenia číselnú hodnotu 502. Sláviaci by mali vypiť toľko alkoholu, aby túto hodnotu už nevedeli spočítať, ale iba toľko, aby nestratili rozum.

Názov sviatku – purim – je podľa jednej z teórií odvodený z akadského slova pur – lós. Deň plánovaného vyhladenia židovského národa v Perzskej ríši, 14. adar, bol totiž určený lósom.

Purim – keď Boh konal cez odvážnu ženu

 

HAMAN, ESTER, MORDECHAJ

Čítanie z knihy Ester počas Purimu je plné emócií. Vždy, keď predčítajúci spomenie meno Haman, prítomní robia hluk, napríklad rapkáčmi, dupaním alebo pískaním. Typický hluk sprevádzajúci prečítanie Hamanovho mena sa prvýkrát datuje do 14. storočia. V tých časoch bolo zvykom napísať Hamanovo meno na kamene, ktorými sa v príslušný moment trelo o seba. Keď predčítajúci spomenul meno Haman, deti treli dvoma kameňmi o seba, čím prehlušili vyslovenie jeho mena a zároveň tak Hamanovo meno z kameňov vymazávali. V niektorých židovských obciach sa meno Haman pri čítaniach úplne vynechávalo.

Na osobu Hamana, ktorý sa usiloval o vyvraždenie Židov v Perzii, odkazuje aj názov typického purimového pokrmu: Hamanove taštičky. Známe sú aj ako Hamanove uši, bývajú plnené džemom alebo makom, pričom mak sa v jidiš povie ha-mon, v čom môžeme vidieť asociáciu s menom Haman.

Ak by ste potrebovali pripomenúť Esterin príbeh, spomeniem aspoň kľúčové momenty: Mladé židovské dievča si perzský kráľ Xerxes I. vyberie za ženu a korunuje ju za kráľovnú. Prostredníctvom svojho strýka Mordechaja sa Ester dozvie o úkladoch kráľovho radcu Hamana proti Židom.

V lósom stanovený deň, 14. adara, majú byť vyvraždení všetci Židia v Perzskej ríši. Ester sa postí a následne, napriek zákazu ísť ku kráľovi bez jeho pozvania, riskuje život a predstúpi pred kráľa s prosbou o záchranu svojho ľudu. Kráľ jej žiadosti vyhovie a židovský národ je zachránený. Naopak, Hamana obesia na šibenici, ktorú dal postaviť pre Mordechaja.

 

Purim – keď Boh konal cez odvážnu ženu

 

BOŽIE PÔSOBENIE JE ZREJMÉ AJ V „NÁHODÁCH“

Príbeh knihy Ester si židia tradične pripomínajú v Purimspiel, teda Purimovej hre. Ide o zdramatizované spracovanie udalostí tejto biblickej knihy. Medzi sviatočné zvyky patria aj rôzne paródie na učiteľov, politikov či dokonca rabínov. Ďalším zvykom je putovanie k údajným hrobom Mordechaja a Ester v meste Hamadán v Iráne.

Zaujímavé je, že v židovskom texte knihy Ester sa nevyskytuje meno Boh ani žiadna zmienka Božieho mena. Existuje vysvetlenie, ktoré tento fakt interpretuje ako posolstvo, že Boh nie vždy koná otvorene. Jeho prítomnosť je zrejmá aj v „náhodách“ či „šťastí“.

Inšpiratívne vyučovanie k sviatku Purim z prvej ruky, teda priamo od židovského rabína, ponúka relácia televízie Tachles.tv, Rabínska múdrosť. Očami komika ho prezentuje Michael Szatmáry, známy tiež ako Profesionálny Žid v programe Sababa News.

V budúcom roku sa bude Purim oslavovať 23. apríla. Dovtedy si môžete nacvičiť dôležitú purimovú zvolaciu vetu: L՚Chaim! Ak to nestihnete, nevadí, určité postačí aj: Na zdravie!

 

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00