Radíme si: Aké vianočné zvyky a tradície doma dodržiavate? (Andrea Mikolášiková)

Radíme si: Aké vianočné zvyky a tradície doma dodržiavate? (Andrea Mikolášiková)

V rodine sme dodržiavali viaceré vianočné tradície. Prekrojiť jabĺčko, šupiny z kapra pod tanierom, peniaze pod obrusom, povrazom zviazané nohy sviatočného stola a podobne. Keď som si však založila vlastnú rodinu, uvedomila som si, že sú to pohanské zvyky. Radi by sme ich nahradili nejakými peknými zvykmi, ktoré nebudú proti našej viere, ale naopak, zdôraznia podstatu slávenia Vianoc. Viete mi niečo poradiť? Vopred ďakujem za inšpiráciu.

(Petra z Martina)

ThLic. Andrea Mikolášiková, teologička, manželka a mama:

V prvom rade by som rada ocenila, že beriete svoju vieru vážne a záleží vám na tom, aby ste ju aj s rodinou žili dôsledne. Do vianočného slávenia môžete zaradiť napríklad tieto tri rituály:

Prvým rituálom je čítanie evanjelia pred Štedrou večerou alebo dlhšia modlitba, ktorú je možné nájsť na internete na rôznych stránkach.

Druhým rituálom je slávnostná procesia. Tú si môžete naplánovať po večeri, počas ktorej už budete mať buď na stole, alebo v modlitebnom kútiku sviečku, Sväté písmo, kríž, prázdne jasličky, obrúsok v liturgickej zlatej farbe a niekde inde pripravenú postavičku Jezuliatka. Po večeri v slávnostnej atmosfére rozdeľte jednotlivým členom rodiny tieto veci (vrátane Jezuliatka) a vydajte sa spolu za spevu piesne alebo koledy, ktorú všetci poznáte, na procesiu domom. Ak je to možné, je pekné, keď sa sprievod pohybuje potme len za svetla sviečky. Toto sprítomňuje tajomstvo Krista ako Svetla sveta. Pri malých deťoch to však, samozrejme, nemusí byť možné ani bezpečné.

Po prejdení vopred zvolenej trasy sa zíďte opäť buď pri stole, alebo pri modlitebnom kútiku a stále v slávnostnej atmosfére položte obrúsok, sviecu, Sväté písmo, kríž, jasličky a vložte do nich Jezuliatko. Potom sa môžete presunúť k stromčeku a darčekom.

Po rozbalení darčekov môžete pokračovať ďalším rituálom, a to je spievanie kolied. Mnoho rodín má už v tomto momente zapnutý televízor alebo sa deti začnú hrať s darčekmi. Ich túžba je veľmi prirodzená. Predsa však aj deti môžeme pozvať, že najskôr sa pokloníme novonarodenému Kráľovi tak, ako sa mu pred dvetisíc rokmi klaňali pastieri a mudrci, a to spievaním kolied a duchovných piesní.

Snímka: Pexels.com

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00