Rebeka Lukáčová: Túžime osláviť život a vyjadriť, že každý ľudský život má rovnakú hodnotu

Rebeka Lukáčová: Túžime osláviť život a vyjadriť, že každý ľudský život má rovnakú hodnotu

Týždeň pred parlamentnými voľbami zaplnia ulice Bratislavy účastníci pochodu za život. Prečo je dôležité takéto podujatia organizovať a o tom, aké je jeho posolstvo, hovorí Rebeka Lukáčová zo Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Prečo je dôležité organizovať podujatia tohto druhu a zúčastniť sa ich?

Pretože pomáhať zraniteľným je dôležité, ušľachtilé a potrebné. Verejný prejav názoru väčšej skupiny ľudí má v demokratickej spoločnosti veľký zmysel a môže prispieť k pozitívnej spoločenskej zmene, čo sa týka väčšej právnej ochrany života. Zvlášť pred voľbami sú politickí zástupcovia ochotní načúvať občanom. Chceme povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby prišli pokojne a odhodlane vyjadriť svoj pro-life názor a hodnoty, ktoré pomaly prestávajú byť v spoločnosti tolerované. Svojou účasťou môžeme vyjadriť, že sme za život od počatia až po prirodzenú smrť a že chceme brániť tých, ktorí sa sami brániť nemôžu.

Rebeka Lukáčová: Túžime osláviť život a vyjadriť, že každý ľudský život má rovnakú hodnotu

Aká je hlavná téza pochodu Bratislava za život?

Krátko zacitujem z manifestu pochodu: „Život každého človeka je veľkým darom, preto chceme budovať kultúru života, ktorá si váži každý ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.“ Celý manifest Bratislava za život sa dá nájsť na našom webe. Motto tohto ročníka je VOLÍM (SI) ŽIVOT. Okrem formačného charakteru je to narážka aj na nadchádzajúce parlamentné voľby, ktoré sa budú konať týždeň po pochode. Chceme tým povedať, že téma ochrany života je dôležitá pri rozhodovaní sa o tom, kto nás bude ako voličov zastupovať, že máme ako prioritu pomoc najmenším z nás a ich mamám.

Preto dátum 24. september?

Dátum pochodu nie je náhodný. Chceme v tomto čase, keď sú politici náchylní viac počúvať hlas občanov, povedať, že je tu jedna skupina ľudí, ktorej je upierané najzákladnejšie ľudské právo na život a že túto nespravodlivosť zavedenú bývalým režimom treba napraviť. Lebo sú tu vždy lepšie riešenia ako potrat.

Pochod Bratislava za život sa uskutoční už tretíkrát. Ako bude vyzerať tohtoročný pochod a čo je jeho cieľom?

S účastníkmi pochodu túžime spoločne osláviť život a vyjadriť tak, že každý ľudský život má rovnakú hodnotu. Cieľom je zastaviť nespravodlivosť, ktorá na Slovensku upiera najmenším z nás najzákladnejšie ľudské právo – právo na život.

Program pochodu sa začne o tretej na Hlavnom námestí, počas ktorého sa nám krátko prihovoria významné osobnosti zo Slovenska i zahraničia. Za všetkých spomeniem otca arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorému ďakujeme za prevzatie záštity nad podujatím alebo amerického žurnalistu Roda Drehera. Pozdravy známych osobností z oblasti Cirkvi, kultúry, verejného života, médií či zdravotníctva budú pretkané hudobnými vstupmi. Po skončení programu budeme spoločne pochodovať na Námestie slobody, kde na deti bude čakať kúzelník.

S akými reakciami a odozvami ste sa stretli po posledných dvoch pochodoch?

Máme za sebou pochody v rokoch 2013 a 2014. Tešíme sa, že spätná väzba z oboch pochodov bola veľmi pozitívna – ľudia nám ďakovali písomne aj naživo. Atmosféra na pochodoch bola vždy pokojná a príjemná, nemali sme problémy s účastníkmi ani mestom. 

Pochod je jednou z mnohých iniciatív, ktoré organizujete. Kde všade môžeme sledovať vašu prácu?

Pro-life organizácie vo všeobecnosti robia viacero aktivít na pomoc nenarodeným deťom a ich mamičkám, ktoré sa ocitli v núdzi. Za organizátorov, ktorými sú Inštitút Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku a Asociácia za život a rodinu, je to najmä osveta mladých či starších v pro-life tematike, šírenie náučného obsahu na sociálnych sieťach, prekladanie a distribúcia videí a materiálov. Takisto komunikácia s politikmi, úradníkmi, médiami a zdravotníkmi, činnosť v Rade vlády Slovenskej republiky pre rodinu a demografický vývoj, verejný tlak pri presadzovaní dôležitých zákonov, spisovanie petícií či vytváranie webstránok zameraných na témy ochrany života.

Organizujeme tiež modlitby ruženca pred Národnou radou alebo webináre so zaujímavými hosťami, ktorých hodnotné informácie môžu zachraňovať životy. Tešíme sa, že kolegovia z projektu 9 mesiacov za život sa chodievajú modliť pred nemocnice, kde sa vykonávajú potraty a umelé oplodnenie a ľudia zo spoločenstva Život ako dar organizujú cyklopúť Na bicykli za život.

Rebeka Lukáčová: Túžime osláviť život a vyjadriť, že každý ľudský život má rovnakú hodnotu

Spája sa nejakým spôsobom podujatie s Národným pochodom za život?

Národný pochod za život organizuje Konferencia biskupov Slovenska, pričom na ňom niektorí z nás participujú. Bratislava za život je lokálny pochod troch pro-life organizácií, ktorý nemá ambíciu nahradiť národný pochod, ale ho doplniť.

Aké sú možnosti podpory podujatia?

Najvďačnejší budeme za účasť všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí si nájdu čas a prídu sa postaviť za tých najzraniteľnejších z nás. Povzbudzujeme čitateľov, aby prišli s rodinami, známymi alebo rovno zorganizovali farský autobus a zúčastnili sa pochodu spolu so svojím kňazom. Samozrejme, budeme veľmi vďační za akúkoľvek modlitebnú, dobrovoľnícku či finančnú podporu. Čo sa týka dobrovoľníctva, prihlásiť sa dá na stránke bratislavazazivot.sk, kde nájdete aj všetky potrebné informácie o pochode a tiež o možnosti, ako ho podporiť.

Autorka: Katarína Rendošová

Snímky: Archív Bratislava za život

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00