Sedem darov otcovstva

Sedem darov otcovstva
Byť otcom je výzva pre každého muža. A to nie z nejakej reklamy, ale priamo z neba.

Naša súčasnosť nás núti, aby sme sa stále niekam ponáhľali. Otcovstvo predstavuje ako zoznam práv a povinností. Ale či je to naozaj tak?

Pozývam vás objavovať dary otcovstva, ktoré nosí vo svojom srdci Boh.

  1. Dôvera

Správny muž má plány a nerád sa ich vzdáva. Svätý Jozef ich mal tiež. A zdalo sa, že mu všetko vychádza. Až do chvíle, keď mu Mária povedala, že stretla anjela a že sa stane matkou Mesiáša.

Jozef „spanikáril“. Premýšľal, že ju prepustí. Boh mu rozumel, a preto poslal anjela.

„Neboj sa, Jozef, prijať Máriu za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.“ Boží posol ho presvedčil. Niečo sa v ňom „zlomilo“ a prijal Boží plán. To bola jeho záchrana.

Aj ty ako otec môžeš „panikáriť“, ale pamätaj, že aj keď mnohému nerozumieš, Boh je s tebou a rozumie ti. Neboj sa prijať jeho plán a dôveruj, že po daždi a búrke znova vyjde slnko.

  1. Povolanie

Boh povolal Abraháma zo zeme, kde mu bolo všetko známe. Do neznáma. Prečo? Chcel ho „cvičiť“ v dôvere, aby mu nakoniec daroval to, po čom najviac túžil: syna. Aj teba Boh volá, aby si vykročil na cestu otcovstva, počúval jeho hlas a Pánove slová tlmočil deťom. Buď k nim dobrý a láskavý, trpezlivý a milosrdný. Si povolaný, aby v tebe tvoje potomstvo našlo oporu, tak ako ty ju nachádzaš v Bohu.

V živote môžeš stratiť všetko, ale dbaj, aby si neprišiel o Pánovu priazeň a dôveru svojich detí.

  1. Odvaha

Tóbi dáva príklad svojmu synovi Tobiášovi. I keď vie, že môže byť potrestaný za skutky milosrdenstva, ktoré koná, nebojí sa.

Dar otcovstva v sebe skrýva „adrenalín“. Potrebu robiť to, čo sa bežne nerobí. Zastať sa utláčaných, pomôcť starenke, zastaviť sa pri bezdomovcovi. Prežehnať sa pred jedlom v reštaurácii, či verejne sa priznať k viere.

Byť s Kristom, aj keď iní sú proti, stojí za to. Tebe dal poznať pravé hodnoty a možno práve cez teba ich spoznajú aj iní.

  1. Pokora

Starozákonný Jób bol autentický. Smútil, radoval sa. Hovoril s Bohom o tom, čo mal práve na jazyku. Nevyberal milé slová. Pán nezaložil na zemi „herecký krúžok“, ale Cirkev hriešnikov.

Ako otec nemusíš byť pred deťmi dokonalý. Hlavne, že si pri nich. Taký, aký si. Hovor s nimi o veciach života. A neboj sa o niečo poprosiť, ospravedlniť sa či poďakovať. Je lepšie, ak o tebe vedia, že si hriešnik, ktorý prosí Pána o odpustenie, ako keby mali jedného dňa prísť na to, že ich ideál „superhrdinu“ je obyčajné klamstvo.

Byť pokorný znamená poznať pravdu o sebe a dovoliť Bohu i ľuďom, aby ťa napriek tvojej nedokonalosti milovali.

  1. Autorita

Vo chvíli, keď držíš v náručí dieťa, uvedom si, že máš nad ním moc. Ty sám si pre neho autorita. Môžeš mu žehnať, priať dobro, rozvíjať v ňom život, ktorý je iba na začiatku.

Nik ťa v tom nemôže zastaviť. Boh, ktorý ťa stvoril, ti dôveruje. Vkladá do tvojho srdca moc autority. Tvoje slová si bude tvoj syn či dcéra pamätať a budú mu pomáhať „rásť“.

Buď opatrný a váž si tento dar, pretože nesprávna výchova môže z tvojich ratolestí urobiť nesprávnych ľudí. A naopak. Slová požehnania im prinesú pokoj, lásku a radosť. Je to výzva. Žehnáš svojim deťom každý deň?

  1. Vzor

Buď vzorom pre svojho syna, dcéru. Buď požehnaním pre svoju manželku. Objav v sebe dar princa, ktorý prekonáva prekážky, aby našiel svoju milovanú. A keď ju nájde, neustále ju niečím prekvapuje. Nevysmieva sa z jej inakosti, z jej nežnosti, ale práve naopak – chráni ju a nachádza v nej požehnanie. Si povolaný, aby si sa vrátil a objavil v sebe srdce princa bojujúceho o priazeň ženy. Pre deti to bude najlepší príklad, ako sa naučiť plávať v mori nesprávnych názorov tohto sveta.

Obávaš sa, že sa to dnes nedá? Neboj sa vstúpiť do dobrodružstva. Pri televízii a pri drinku je hrdinom každý. No dobrým vzorom málokto.

  1. Radosť

Ak si našiel sám seba, ak si prekonal strach a kráčaš „proti prúdu“, nosíš vo svojom srdci radosť. Si iný ako tí ostatní a v každom dni prežívaš požehnanie Najvyššieho. Poznáš Toho, kto ti v každej situácii poradí a nebojíš sa zohnúť kolená v modlitbe. Stávaš sa radostným mužom, ktorý je hrdý na ľudí, čo mu boli zverení z Božej lásky. A to stojí za to.

A na záver: Milý brat, nech sa ti darí objavovať v tvojom srdci Božie dary.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00