Sestra Kamila na ženskej konferencii: Emócie sú dar, ktorý sme ešte neotvorili

Sestra Kamila na ženskej konferencii: Emócie sú dar, ktorý sme ešte neotvorili
Už tento víkend spoločne zažijeme Ženskú katolícku konferenciu v Bratislave. Ak ste si stihli kúpiť lístok alebo sa pripojíte online, môžete sa tešiť na hodnotné a aktuálne témy, prednášky a diskusie v spoločenstve výnimočných žien, manželiek, matiek i zasvätených osôb. Sestra Kamila zo saleziánskej rehole je kresťanskou koučkou, s ktorou sa budete môcť osobne porozprávať (aj) o emóciách.

Sestra Kamila, ktorým témam sa venujete v kresťanskom koučingu?

Sú to témy, ktoré si prinesú klientky. Stretávam sa s nimi tam, kde sa ony práve v živote nachádzajú a kráčame spoločne k tomu, čo si prajú.

Sú to témy prijatia, zmeny, vzťahov, rodiny. Nazvala by som to témami ženského srdca.

 

Jednou z tém je zvládanie emócií v praktickom živote. Sú našou nevyhnutnou súčasťou vo vzťahoch, v osobnom prejave, doma, v práci. Aký rozdiel je v tom, keď ich ovládame my a keď je to naopak? Ako sa to prejavuje na našom správaní?

Aby človek mohol konať, potrebuje rozum, vôľu a emócie. Všetky tri zložky sú legitímnymi zdrojmi poznávania sveta i sebapoznávania. Keď načúvam emóciám, dávajú mi informácie, čo sa vo mne deje. Emócie nie sú ani dobré, ani zlé. Emócie sú dar, ktorý poháňa všetko naše správanie. My však nie sme naše emócie. Ak to chápeme a pracujeme s tým, umožňuje nám to reflektovať emócie a zrazu už neovládajú oni nás, ale slúžia nám k životu v plnosti. Takto si budujeme schopnosť odpovedať efektívne a vedome, namiesto rýchlej bezhlavej reakcie. To platí rovnako pre ženy ako aj pre mužov.

 

Sestra Kamila na ženskej konferencii: Emócie sú dar, ktorý sme ešte neotvorili

 

Poznanie vlastných emócií dokáže zmeniť vzťah človeka so sebou i inými

Existuje nejaká hranica, kedy vieme, že možno potrebujeme niečo zmeniť, pomôcť? Že napríklad náš často zvýšený hlas alebo zámerné ticho doma už môže byť akýmsi signálom k prehodnoteniu?

Všetky emócie nám niečo komunikujú. Stále sme v nejakej emócii. Každá emócia sa stará o niečo dôležité. Poznanie emócií dokáže od základov zmeniť vzťah človeka so sebou a tak aj s inými ľuďmi, umožní nám to uvedomiť si, že keď cítime hnev, žiarlivosť, znechutenie, je to informácia, ktorej je dobré venovať pozornosť.

Keď preberieme zodpovednosť za svoje emócie a naučíme sa ich spoznávať, budeme môcť zvoliť tie, ktoré nám v rôznych situáciách pomáhajú.

 

Môžeme si uviesť príklad?

Napríklad emócia obety a služby majú v živote veľmi odlišné východiská a príbehy. Keď konáme v emócii služby, tak nás to posilňuje a dodáva nám to

energiu. Ak sme však v emócii obety, postupne sa z nás vytráca energia a zisťujeme, že takto sa dlhodobo nedá žiť. Je veľmi užitočné vnímať, ako sa máme, čo sa v nás deje a pracovať s tým pre dobro nás i našich milovaných.

 

Kresťanský koučing je pomáhajúca profesia so svojím profesionálnym rámcom, ale i úcta, bezpodmienečné prijatie a modlitba

Ak vnímame, že by sme mohli mať problém v oblasti prežívania emócií, ako nám môže pomôcť stretnutie s koučom? Ako takéto stretnutia prebiehajú u vás?

Emocionálne poznanie nám poskytuje užitočný nástroj na to, aby sme si vytvorili taký život a vzťahy, po akých túžime. Vyznať sa vo vlastných emóciách, porozumieť im a vedieť ich navigovať namiesto ich potláčania, to je tvorivá a užitočná práca, do ktorej sa oplatí investovať. Klient do koučovania prináša so svojím príbehom aj svoje emócie, tak spolu s ním hľadáme, ktorá to je, čo je jej účelom a ako mu slúži v situácii, ktorou práve prechádza.

 

Sestra Kamila na ženskej konferencii: Emócie sú dar, ktorý sme ešte neotvorili

 

Rozprávame sa o kresťanskom koučingu. Pre tých, ktorých si nevedia predstaviť, čo toto slovné spojenie znamená, môžeme vysvetliť rozdiel oproti bežnému koučovaniu?

V koučovaní ako takom nie je žiadny rozdiel medzi kresťanským a nekresťanským. Koučovanie ako ho robím ja, je pomáhajúca profesia so svojím profesionálnym rámcom. A toho sa ako koučka držím.

Rozdiel? Ako kresťanka stojím na kresťanských hodnotách, ktoré sa pretavujú do práce s klientmi. Rešpekt, úcta, bezpodmienečné prijatie. Ja osobne sa za svojich klientov modlím a tiež sa snažím byť vnímavá na pôsobenie Ducha Božieho a nezavadzať mu pri práci.

 

O nezvládnutých emóciách sa možno nerozpráva ľahko. Ako by sme mohli povzbudiť druhé ženy nebáť sa hovoriť o svojich emóciách? Možno i zastaviť sa u vás na rozhovor?

Emocionálna gramotnosť mení vzťahy so sebou, medzi ľuďmi i so svetom. Kým si postupne neosvojíme oblasť emocionálneho poznania, budú emócie skôr ovládať nás, ako by sme my ovládali emócie.

Dovoľte si čas mať čas pre seba a kontakt so svojimi emóciami; porozumenie emóciám zmení niekedy nečakane veľa.

 

Myšlienky v texte sú inšpirované knihou: Neotvorený dar, Dan Newby a Lucy Núňez

Sestra Kamila Novosedlíková: https://registerkoucov.sk/vyhladavanie-krestanski-kouci/kamila-novosedlikova/

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00