Slovenská katolícka misia v Bruseli: Kúsok slovenského domova uprostred Belgicka

Slovenská katolícka misia v Bruseli: Kúsok slovenského domova uprostred Belgicka

Titulná snímka: Anastázia Solaničová

Keď sa povie Brusel, možno vám ako prvé napadne niečo z politiky, histórie či kultúry. Alebo si spomeniete na dobré pivo, sladké waffle, prípadne typické belgické hranolky. Toto multikultúrne mesto sa na dlhšiu, ale aj kratšiu dobu stáva domovom mnohých cudzincov, Slovákov nevynímajúc. Tí, ktorí chcú v zahraničí aj žiť svoju vieru, môžu tak robiť aj vďaka Slovenskej katolíckej misii (SKM).

V Bruseli bola zriadená Konferenciou biskupov Slovenska v roku 2005. Vďaka dohode s Biskupskou konferenciou Čiech a Moravy odvtedy poskytuje pastoračnú a duchovnú starostlivosť nielen Slovákom žijúcim v Bruseli a celom Belgicku, ale aj veriacim z Čiech a Moravy. Momentálne sa o nich už tri roky stará kňaz bratislavskej arcidiecézy Marek Sitár. Misia v Bruseli má na nedeľnej bohoslužbe počas školského roka v kostole okolo sto veriacich. Väčšinou ide o rodiny, ktorých členovia pracujú v inštitúciách Európskej únie (EÚ), diplomati zastupujúci Slovensko v Belgicku a v EÚ, ale aj mnoho ďalších ľudí pracujúcich v rôznych sektoroch. Časť veriacich tvoria študenti, tlmočníci, umelci, návštevníci a sezónni pracovníci. Kostol, zasvätený Božskému srdcu, zdieľajú slovenskí veriaci aj s domácimi francúzskymi a tiež poľskými a anglickými veriacimi. Stojí v blízkosti Parku Ambiorix, ktorého horná časť tvorí Námestie Margherita. To je pomenované podľa svätej Margity Márie Alacoque, ktorej sa v 17. storočí vo Francúzsku zjavil Pán Ježiš s hriechmi raneným a láskou blčiacim srdcom. Bohoslužby v slovenčine v tomto kostole bývajú počas školského roka denne. Počas týždňa zvyčajne o 19:00 a v nedeľu o 9:30.

MIESTO, KDE MOŽNO CHVÁLIŤ BOHA V RODNOM JAZYKU

Do života SKM v Bruseli sa zapájajú najmä Slováci pracujúci v  inštitúciách EÚ a pracovníci Stáleho zastúpenia Slovenska pri EÚ. Takto je to aj s pani Annou Hvizdošovou, ktorá v Bruseli pracuje ako asistentka prekladateľov v jednej z inštitúcií EÚ. Ako mnoho iných Slovákov, aj ona sa rada zapája do nedeľných stretnutí po svätých omšiach – tzv. agapé. Pani Anna je tiež členkou čitateľského klubu a pomáha pripravovať vianočnú akciu Vianoce pred dverami. „SKM pre mňa predstavuje kúsok slovenského domova, kde sa môžem stretávať so svojimi priateľmi. A hlavne je to miesto, kde mám možnosť zúčastňovať sa na bohoslužbách a chváliť Boha vo svojom rodnom jazyku,“ hovorí sympatická rodáčka z Chrasti nad Hornádom.

 

SPEVÁCKY ZBOR, ŠPORTOVÉ VYŽITIE, AJ MAJÁLES

Ak sa Slováci v Bruseli chcú zapojiť do spoločenstva veriacich a radi spievajú či hrajú na nejakom hudobnom nástroji, môžu sa zapojiť do speváckeho zboru, ktorý doprevádza nedeľné sväté omše a stretáva sa aj na nácvikoch. Športoví fanúšikovia sa zase stretávajú v telocvični blízkej strednej školy, kde sa môžu vyžiť na futbale, florbale, basketbale, či stolnom tenise.

Vďaka SKM v Bruseli si Slováci môžu vypožičať slovenské a české rozprávky a filmy, filmy s náboženskou tematikou, ako aj dokumentárne a vzdelávacie filmy. A keďže aj Slováci v Bruseli sa radi zabávajú, zvyknú sa v máji stretnúť na typickom majálese.

 

Slovenská katolícka misia v Bruseli: Kúsok slovenského domova uprostred Belgicka
Snímka: Martin Kubišta

 

STRETNUTIE RODÍN AJ PÚTE K SVÄTÝM

Pravidelnou akciou, na ktorej sa veriaci Slováci v Bruseli radi stretávajú, je stretnutie rodín vo Farnieres. V Belgicku je aj niekoľko Cirkvou uznaných Eucharistických zázrakov, ktoré majú veriaci príležitosť navštíviť. Rovnako tu nájdete miesta spojené so životom svätých – obľúbené je mesto Lutych, kde svätá Juliana dostávala zjavenia spojené s Eucharistiou. Na základe týchto zjavení sa neskôr zaviedol sviatok Božieho Tela. Populárnym pútnickým miestom je aj miesto zjavenia Panny Márie, Matky chudobných, v Banneux. Božia Matka tu pred osemdesiatimi deviatimi rokmi pri zjavení  odovzdala Mariette Becovej posolstvo o modlitbe a pokání a ukázala jej aj zázračný prameň vody. Tento prináša úľavu chorým a trpiacim všetkých národov. Tu zvyknú spoločne Slováci a Česi žijúci v Belgicku, Luxembursku a Holandsku oslavovať sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska. Túto púť zvyčajne obohatí svojou prítomnosťou a službou pozvaný kňaz zo Slovenska alebo z Českej republiky. Po spoločnej modlitbe sv. ruženca a po sv. omši je dobrým zvykom agapé, pripravené samotnými pútnikmi, a vzájomné rozhovory a zdieľanie. Na tomto mieste je postavených mnoho národných kaplniek. V jednej z nich, v Kaplnke St. Francois, je umiestnený drevený reliéf Sedembolestnej Panny Márie, ktorý inicioval a daroval už zosnulý pán Anton Polák, rodák z Vrbového.

VĎAKA ODLÚČENIU MOŽNO ZAŽIŤ VÄČŠÍ POCIT SPOLUPATRIČNOSTI

Pre pani Annu je Belgicko a Brusel druhým domovom už deväť rokov. Neustále ju očarujú architektúrou, nádhernými mestskými centrami a veľkými upravenými parkami. Naopak, na čo si v tomto svojom novom domove nevie zvyknúť, sú nie veľmi ústretové služby a haldy vriec s odpadom večer pred ich zberom. „To, v čom by si Slováci mohli od Belgičanov brať príklad, je starostlivosť o historické pamiatky a dôraz na parky v mestách,“ hovorí pani Anka a dodáva, že Slovensku by dozaista po vzore Belgicka pomohla prepracovaná hustá infraštruktúra, vďaka ktorej by sa nielen prepravoval tovar, ale aj rozvíjala ekonomika a cestovný ruch. Čo sa týka duchovného života, myslí si, že Belgičania svoju vieru skoro úplne stratili. Pre ňu samu sa prežívanie viery nezmenilo. Vníma však, že v Bruseli kvôli odlúčeniu od rodiny zažíva väčší pocit spolupatričnosti so spoločenstvom zo Slovenskej katolíckej misie.

 

Názov farnosti: SKM v Bruseli nemá vlastnú farnosť, len kostol zasvätený Božskému srdcu

Adresa farnosti: SKM v Bruseli, Rue de Jenneval 10, 1000 Bruxelles, Belgicko

Kontaktné údaje: https://www.skmbrussels.be/, [email protected],+32 499 240 071

Pravidelné aktivity: bohoslužby v slovenčine počas školského roka v kostole Božského srdca, počas týždňa o 19:00 a v nedeľu o 9:30

Správca farnosti: Marek Sitár

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Slovenská katolícka misia v Bruseli: Kúsok slovenského domova uprostred Belgicka

 

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00