Telo a sexualitu nemožno negovať… sú od Boha

Telo a sexualitu nemožno negovať… sú od Boha
Nedávno som čítal, že najväčšiu pornografickú stránku sveta navštívi za jednu hodinu 2,4 milióna ľudí. Za jedinký rok na nej ľudia strávili 4,4 miliardy hodín, teda pol milióna rokov! A to hovorím len o jednej z milióna pornografických stránok, ktoré sú na internete. Veľkosť tohto problému a bieda, akú spôsobuje, sú prosto nepredstaviteľné.

Autor: Christopher West

Prečo to tu rozoberám? Pretože vyžívanie sa v sexuálnom zneužívaní mužov a žien pri pornografii je jeden z rukolapných príkladov „tešenia sa z neprávosti“ (v protivenstve k 1 Kor 13, 6; pozn. prekl.). Pápež František o ňom hovorí: Je to jedovatý postoj toho, kto sa teší, keď vidí, že sa voči niekomu druhému pácha neprávosť“ (Amoris laetitia 109).Čo by mohlo byť väčšou nespravodlivosťou voči osobe než to, že zatvárame oči pred jej dôstojnosťou a hodnotou a zaobchádzame s ňou ako s predmetom, ktorý možno vykorisťovať, použiť, kúpiť alebo predať pre uspokojenie niečej smilnej žiadostivosti?

Cestou k prekonaniu radosti z neprávosti však nie je len odsúdenie tejto krivdy, ale „radosť z pravdy“ (1 Kor 13, 6; pozn. prekl.). V tomto prípade sa krivda pornografie neprekonáva negovaním sexuality a erotickej túžby, ale tak, že sa tešíme z Božieho slávneho plánu s nimi. Ako na tom správne trvá pápež František, odmietnutie deformácií sexuality a erotickej túžby nás nesmie viesť k tomu, aby sme sexualitou a erotickou túžbou opovrhovali alebo ich ignorovali“.Do tej miery, do akej je eros správne nasmerovaný, stáva sa ,plným a najčistejším potvrdením lásky, ktorá nám ukazuje, akých zázrakov je schopné ľudské srdce“ (Amoris laetitia 157, 152).

 

Telo a sexualitu nemožno negovať… sú od Boha

 

Kľúčom je tu, samozrejme, správne nasmerovanie našich túžob. Pápež František vášnivo hovorí o tejto potrebe a reálnej možnosti v celom dokumente o rodine: „V skutočnosti možno s vášňami kráčať po dobrej ceste, čo znamená orientovať ich smerom k sebadarovaniu a plnému sebauskutočneniu“ (148). Disciplína tu tkvie nie v popretí alebo deštrukcii túžby, ale v jej dilatácii a zdokonalení (149).

Boh nám chce ukázať mnohé veci, medziiným aj to, že za všetkými našimi zle nasmerovanými túžbami a žiadostivosťami je opravdivá túžba, ktorú tam vložil Boh a ktorú túži naplniť. Odkryť túto právoplatnú túžbu a úplne zveriť jej naplnenie Bohu je nevyhnutné pre naše uzdravenie a celistvosť. Otec Jacques Philippe naráža na to isté, keď hovorí, že „jednu vášeň možno uzdraviť len inou – nesprávne orientovanú lásku väčšou láskou, chybné správanie správnym, ktoré upravuje túžbu, tvoriacu základ priestupku, uznáva vedomé alebo nevedomé potreby, ktoré túžia po naplnení, a … ponúka im také uskutočnenie, ktoré je legitímne“. Niektorí ľudia tomu hovoria „vnútorné uzdravenie“.

Ponúkam príklad z vlastného života. Mal som šesť alebo sedem rokov, keď som bol prvýkrát v kontakte s pornom. V období puberty sa stalo toto nesprávne konanie návykom. Keď som v dvadsiatke vydal svoj život Kristovi, vážne som potreboval byť uzdravený zo všetkých pokrivených obrazov, ktoré sa mi zakorenili v mysli. Pár týždňov pred svojou svadbou som sa v kaplnke modlil konkrétne za to, aby ma Pán urobil v svadobnú noc skutočným darom pre moju nevestu.

 

Telo a sexualitu nemožno negovať… sú od Boha

 

Vzápätí som bol doslova bombardovaný prúdom pornografických predstáv z minulosti a musel som kričať k Pánovi o pomoc. Vo svojom srdci som počul hlas, ktorý vravel: „Odovzdaj všetky tie lži mne a ja ti ukážem pravdu, ktorú si v skutočnosti hľadal.“ Vnútorným zrakom som videl obraz ohňa a keď som vyťahoval všetky tieto pornografické obrazy zo svojho srdca a vkladal do toho ohňa, modlil som sa: „Pane, prosím, rozmotaj tieto nepravdy a ukáž mi pravdu.“

Na môj obrovský údiv, keď sa lži spaľovali v ohni, vynoril sa obraz taký nádherný, taký svätý a taký uzdravujúci, že mi vohnal slzy do očí – bol to obraz maličkého Krista, ako sa kŕmi na prsníku Blahoslavenej Panny Márie. Moje srdce zvolalo: „Áno, presne toto som celý čas hľadal – aby som dostal ako malý Spasiteľ výživu týmto nádherným spôsobom. Pane, odpusť mi všetky hriešne činy, keď som ti nedôveroval, že túžiš tento hlboký hlad v mojej duši úplne nasýtiť.“

Kiežby to bolo bývalo „definitívne uzdravenie“ a koniec všetkým mojim nezriadeným túžbam. No vnútorné uzdravenie, ktoré potrebujeme, je celoživotnou cestou, ktorá prechádza rôznymi úrovňami bolestivej, vnútornej očisty. Krok za krokom sa učíme vystavovať skutočný obsah našich sŕdc Bohu a nechávať ho, aby pretváral naše túžby. A čím viac tak robíme, tým viac oplakávame to, čo je nesprávne, a tešíme sa z toho, čo je správne.

Láska sa neteší z neprávosti. Ja niekedy áno. Pane, nauč ma radovať sa z pravdy. Nauč ma milovať!

Otázka: Čo si myslíte, čo ľudia naozaj hľadajú, keď sa uchyľujú k pornografii? Inými slovami, keď rozpletieme všetky pokrivenia erotickej túžby, čo je to, čo naozaj chceme? Radi si prečítame vaše postrehy.

Tento príspevok z blogu vychádza s láskavým dovolením The Cor Project.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00