#teologiatela: Trpíš nepoškvrnenými bludmi o Nepoškvrnenom počatí?

#teologiatela: Trpíš nepoškvrnenými bludmi o Nepoškvrnenom počatí?
Ôsmy december je jedným z mojich najobľúbenejších sviatkov, hovorí Christopher West. Žiaľ, ľudia o ňom majú „nepoškvrnene“ mylné predstavy.

Najväčší omyl je myslieť si, že tu hovoríme o počatí Krista, a pritom tento sviatok sa vzťahuje na počatie Márie. Keď si v tomto urobíme jasno, často nastupuje ďalšia chyba: presvedčenie, že ak Mária bola nepoškvrnená, nepotrebovala Vykupiteľa. Ale je to práve naopak. Katechizmus Katolíckej cirkvi (492) vysvetľuje: Tento jas „celkom výnimočnej svätosti“, ktorým je Mária „obdarovaná od prvej chvíle svojho počatia“, dostáva celý od Krista: je „vzhľadom na zásluhy svojho Syna vykúpená vznešenejším spôsobom“.“

Máriino nepoškvrnené počatie je vlastne uistením, že to, čo Ježiš vykonal na kríži, malo účinok. Je to živá nádej vykúpenia ľudstva. Aby bolo vykúpenie úplné, muselo byť nielen dokonale darované, ale aj dokonale prijaté. Dokonale ho dal Kristus a dokonale prijala Mária, ktorá „bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha (…) uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu“ (KKC, 491).

O prepojení tohto sviatku a „veľkého tajomstva“, ktoré rozvíja vo svojej Teológii tela Ján Pavol II., by sa dali popísať celé traktáty. Na začiatok by mohlo stačiť povedať, že isto nebolo náhodou, ak ju Ján Pavol II. začal písať v tento nádherný sviatočný deň. Na prvej strane originálu jeho rukopisu stojí dátum 8. decembra 1974. Nad tým je napísané venovanie: Tota Pulchra es Maria„Celá krásna si, Mária“ – teda upravené znenie slov ženícha z Piesne piesní (4, 2): „Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.“

 

Dlhoveká tradícia Cirkvi v tejto „nepoškvrnenej“ neveste z Veľpiesne rozpoznáva Máriu. Ako dokonalý predobraz Cirkvi, Mária predstavuje mystickú nevestu, za ktorú Kristus „vydal seba samého, aby ju posvätil“, aby na nej nebolo „škvrny ani vrásky (…), ale aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef 5, 25-27).

Samozrejme, môže nám pripadať zvláštne rozprávať o Márii ako o tej, ktorá predstavuje Kristovu nevestu. Fulton Sheen to vysvetlil takto: „Vždy si predstavujeme obraz syna, Krista, na kríži a matky pod krížom. A to je správne. Nie je to však úplný obraz ani hlbší význam. Kto je náš Pán na kríži? Je to nový Adam. Kde je nová Eva? Pri päte kríža… A tak sa ženích pozerá dolu na nevestu, na svoju milovanú. Kristus sa díva na svoju Cirkev. Práve tu sa rodí Cirkev.“ (Through the Year with Bishop Fulton Sheen, 2003)

Vykupiteľské dielo bolo dovŕšené (consummatum) na kríži. A tak bola Mária skutočne nepoškvrnene počatá (teda dokonale prijala dar vykúpenia) nielen v lone svojej matky, ale aj pod krížom. Vlastne to, čo sa odohralo v lone svätej Anny, sa nedá vysvetliť bez toho, čo sa udialo na kríži. Ján Pavol II. raz poznamenal: „Manželia sú (…) pre Cirkev ustavičnou pripomienkou toho, čo sa odohralo na kríži.“ (Familiaris Consortio, 11) Možno tými manželmi, cez ktorých je to najviditeľnejšie, sú svätí Joachim a Anna.

 

#teologiatela: Trpíš nepoškvrnenými bludmi o Nepoškvrnenom počatí?V umení kresťanského Východu je ikonou Nepoškvrneného počatia ikona Joachima a Anny v objatí. Za nimi je ich manželské lôžko a ešte ďalej je vidno brány do svätého mesta Jeruzalema. Tento „presvätý“ obraz (východní otcovia volajú Máriu Presvätou) nás vedie kontemplovať manželskú lásku, ktorá nielenže spolupracovala s Bohom, schopným stvoriť ľudský život, ale aj s jeho mocou vykúpiť ho. O tomto svätom objatí Joachima a Anny môžeme hovoriť nielen ako o „plodiacom“, ale aj ako o „vykupiteľskom“.

Z Teológie tela Jána Pavla II. vieme, že najhlbšia podstata autentickej manželskej lásky čerpá zo samotného tajomstva stvorenia a vykúpenia. Jej úlohou nie je len priniesť na svet nový život, ale má nás zachrániť od hriechu a pripraviť nás pre nebo. Kto môže svojou vlastnou silou žiť túto božskú lásku? Je to možné iba z milosti spásy. Nedokážeme sa o to pričiniť sami, môžeme to iba prijať. A presne to slávime v tento veľký sviatok Nepoškvrneného počatia – schopnosť ľudského (Máriinho) srdca prijímať spasiteľskú lásku Božiu.

Mária, vo všetkých životných radostiach i bojoch nás uč, ako otvárať svoje srdcia pre takú veľkú lásku!

 

Otázka:

Aké iné „nepoškvrnené“ omyly o Nepoškvrnenom počatí ešte poznáte?

Podeľte sa s nami na našom Facebooku.

zdroj

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00