#teologiatela_Je Teológia tela iba o sexe?

#teologiatela_Je Teológia tela iba o sexe?
Je odvážnou a pôsobivou kresťanskou odpoveďou na sexuálnu revolúciu, ktorá premieňa životy a obnovuje vzťahy po celom svete a naprieč denomináciami. Nielenže dláždi cestu trvalej obnove manželského a rodinného života, ale ako jedno z najstrhujúcejších vyjadrení kresťanskej antropológie, aké kedy vznikli, umožňuje každému znovuobjaviť „zmysel celej existencie, význam života“.

Autor: Christopher West

„Mnoho ľudí má dojem, že Teológia tela svätého Jána Pavla II. je „manuál sexu.“ No nie je to tak, skôr nám ponúka antropológiu, úchvatný náhľad na to, čo znamená byť človekom, skvelú víziu toho, prečo nás vlastne Boh stvoril ako muža a ženu.“

Keď som (Christopher West; pozn. prekl.) uverejnil toto vo svojom blogu, istý človek sa takto vyjadril na Facebooku: „Chcel by som povzbudiť pána Westa, aby ďalej rozvinul tento bod, pretože sa obávam, že mnohí z jeho čitateľov boli vedení presne k tomu – že Teológia tela je prednostne o sexe –, a pri tomto predpoklade im uniká, aká nesmierna a nádherná v skutočnosti je.“

Je teda Teológia tela „iba o sexe“? Závisí to od toho, čo každý jeden z nás rozumie pod tým slovom. Myslím, že lepšie by bolo spýtať sa, o čom je vlastne sex. Moderný svet redukoval toto slovo na živočíšne povyšovanie rozkoše, ktorá sa dá vyvolať rôznymi formami stimulácie genitálií. Pri tomto ponímaní je sex iba o technike a „manuály sexu“ slúžia ako istá forma „návodu na použitie“. Ale toto určite nie je obsah Teológie tela Jána Pavla II.

 

#teologiatela_Je Teológia tela iba o sexe?

 

Toto učenie, ako naznačuje jeho titul, vidí telo a sexualitu predovšetkým v teologickom rámci. Sväté písmo učí a svätý Ján Pavol II. obšírne objasňuje, že sexualita (pod ktorou najprv chápem to, že sme stvorení ako muž a žena, a potom následne Božie povolanie, aby sa dvaja stali „jedným telom“) je len a len o zjavovaní, ohlasovaní a vstupovaní do „veľkého tajomstva“ Božej lásky. Teda celá Teológia tela je o tom, ako a prečo nám telo a sex predstavujú, oznamujú a umožňujú vstup do tohto „veľkého tajomstva“.

George Weigel, autor knihy Svedok nádeje: Biografia pápeža Jána Pavla II., sa v nej vyjadril o Teológii tela nasledujúcimi slovami: „… poháňa nás vnímať sexualitu ako spôsob, akým uchopiť podstatu ľudskosti – a cezeň aby sme rozlišovali aj niečo z božského“ (str. 343). „Podstatou ľudskosti“ je naše povolanie k spoločenstvu – s Bohom a s ostatnými; je to dávanie a prijímanie lásky. A celá pravda o tele a o sexe, ako nás ubezpečuje Ján Pavol II., je „jednoduchou a čistou pravdou o spoločenstve osôb“. Práve toto robí sféru sexu ohromne posvätnou a posvätno je z kresťanskej perspektívy jediným správnym kontextom, v akom máme chápať pravú podstatu záležitostí sexu.

Teológia tela sa snaží antropologicky zodpovedať zásadnú otázku: „Čo znamená byť človekom?“ No keďže podľa slov Jána Pavla II. „fundamentálnym faktom existencie človeka v každej fáze histórie je to, že Boh ho stvoril ako muža a ženu“, znamená to, že otázka o človeku nás nevyhnutne privádza k otázke pohlavnosti. Prečo sme my, ľudia, stvorení ako muž a žena? Prečo Boh urobil ľudské bytosti ako pohlavné? Práve na tieto otázky ponúka Teológia tela dôkladné a pádne odpovede.

 

#teologiatela_Je Teológia tela iba o sexe?

 

Takto sa o nej vyjadrujú poprední predstavitelia katolíckej i evanjelickej cirkvi:

 

George Weigel (spomínaný vyššie)

„… akoby teologická časovaná bomba, ktorá má vybuchnúť s dramatickými následkami.“ Ešte poriadne „nezačala stvárňovať teológiu Cirkvi, kázanie a vyučovanie náboženstva, ale keď k tomu dôjde, spôsobí nečakaný vývoj v zmýšľaní doslova o každej väčšej téme Vyznania viery“.

 

Glenn Stanton (Focus on the Family)

„Ťažko by sme dokázali nájsť krajšiu a biblickejšiu prezentáciu ľudskej sexuality.“ Ján Pavol II. „vyjasňuje všetkým veriacim…, že (to, že sme stvorení ako muž a žena) nás spája s tajomstvom omnoho väčším a hlbším, než si ktokoľvek dokáže predstaviť.“ Učenie Jána Pavla II. mu „pomohlo vidieť, ako dômyselne odpovedá kresťanstvo na najhlbšie otázky, ktoré my všetci máme o svojej identite a povolaní do vzťahov s inými a s Bohom“.

 

Peter Kreeft (profesor filozofie na Boston College)

Teológia tela je odpoveďou Cirkvi na obrovskú herézu našej doby – sexuálnu revolúciu.“

 

Matthew Lee Anderson (Christianity Today)

„Evanjelikáli zúfalo potrebujú … usporiadaný opis toho, ako nám Sväté písmo pomáha chápať ľudské telo. … Dielo, ktoré je asi najviac schopné dialógu s evanjelikmi, je Teológia tela Jána Pavla II. … Dokáže pospájať teológiu, pastorálne úvahy a praktické vyučovanie takým spôsobom, ktorý orientuje čitateľa na skutočnú transformáciu … bez uchyľovania sa k moralizmu.” Tiež „hovorí o sexualite štýlom, ktorý ju ani neprofanizuje, ani prudérne nemlčí“.

 

#teologiatela_Je Teológia tela iba o sexe?

 

Doktor Craig Carter (Tyndale University College and Seminary)

„Predpokladám, že protestanti, najmä evanjelického razenia, budú v rokoch, čo sú pred nami, prijímať Teológiu tela v stále väčších počtoch. … Tí, ktorí tak spravia, pochopia sexuálnu morálku, ktorá je založená na Božom zjavení. … Ak sa Cirkev dokáže vrátiť k takémuto chápaniu, potom si myslím, že bude schopná spustiť druhú sexuálnu revolúciu, takú, po akej túžil a akú sa usiloval pripraviť Ján Pavol II.“

 

Doktor Michael Waldstein (profesor teológie na Ave Maria University)

Teológia tela je „majstrovské dielo Jána Pavla II.“, jeho „katechéza par excellence”. Môže „preto slúžiť ako … optika, ktorou sa dá čítať (celá kresťanská viera prezentovaná) v Katechizme Katolíckej cirkvi“.

Tento text je uverejnený s dovolením The Cor Project.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00