#teologiatela_Ktorej z kresťanských právd sa najviac odporuje?

#teologiatela_Ktorej z kresťanských právd sa najviac odporuje?
Katechizmus Katolíckej cirkvi (996) poznamenáva, že „v ničom inom sa neprotirečí kresťanskej viere tak silno, tak tvrdošijne, tak vytrvalo a vášnivo, ako keď ide o vzkriesenie tela. Veľmi všeobecne sa prijíma, že život ľudskej osoby pokračuje po smrti duchovným spôsobom. Ako však uveriť, že by toto tak zjavne smrteľné telo mohlo byť vzkriesené pre večný život?“

Autor: Christopher West

Medzi reakciami na moje blogy som sa stretol aj s touto: „Až kým som sa pred štyrmi rokmi nevrátil do Cirkvi, ani som nepočul o jednote tela a duše. Myslím, že by sme mali nad touto pravdou a tajomstvom naozaj rozjímať. Veľmi jej nerozumiem, lebo telo zomrie pri smrti, ale duša žije ďalej. Viem pochopiť, ako práve preto ľudia veria, že naše telo nie sme my. Pomohlo by, ak by ste na túto tému napísali článok alebo ma nasmerovali na taký, ktorý už vyšiel. Ocenil by som to.“

Ako prvé si treba pamätať, že smrť je úplne neprirodzená – nikdy nebola v Božom pláne. Ako hovorí Peter Kreeft, keď smrť oddelí telo a dušu, dostaneme „ohavu, monštrum, niečo odporné. Preto sa bojíme duchov a mŕtvol, hoc oboje sú neškodné, no sú ohavnými oddelenými aspektmi niečoho, čo patrí spolu ako celok.“ Pomyslite si na to, o čom sú naše horory: o duchoch a umrlcoch. Obe nás desia, lebo telá a duše nemali byť nikdy oddelené.

Druhá vec, ktorú si treba pripomínať, je, že smrť tela nie je jeho finále. Kresťania končia svoje vyznanie viery týmto odvážnym prehlásením: „Verím vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.“

Aké tajomstvo! V Kristovi si „smrteľné oblečie nesmrteľnosť“ (1 Kor 15, 54). To znamená, ako písal pápež Benedikt XVI., že „správne kresťanstvo (…) nehovorí o nesmrteľnosti duše, ale len a len o vzkriesení celej ľudskej bytosti (tela a duše)“.

Otázka: Veľa rozprávam na kňazských stretnutiach a často sa ich pýtam, koľko percent ich farníkov podľa nich verí, že telo je schránka či väzenie, z ktorého sa oslobodia, keď pôjdu do neba. Typickou odpoveďou je číslo okolo deväťdesiat. Prečo si myslíte, že je to tak? Napíšte nám svoje komentáre.

Tento text vychádza s láskavým dovolením Corproject.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00