Toto treba robiť a tamto nezanedbávať

Toto treba robiť a tamto nezanedbávať
Mnohí hľadajú recept, ako zvládnuť manželstvo aj rodičovstvo zároveň. Dobrá správa znie, že sa to dá.

V tejto súvislosti sa mi zdajú veľmi vhodné Ježišove slová: „No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať!“ (Lk 11, 42)

Aké jednoduché! „Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať.“

Ježiš nevyčíta farizejom, že dávajú desiatky, prípadne, že sa modlia, postia, navštevujú chrám, dodržiavajú prikázania (porov. Lk 18, 9 – 12). Vyslovuje však beda, že pod zámienkou tohto všetkého obchádzajú a zanedbávajú Božiu lásku a spravodlivosť.

Ježiš ti nebude vyčítať, že sa snažíš byť dobrým rodičom a venuješ sa svojim deťom. Nevyčíta ti, že sa snažíš tvrdo pracovať, aby si uživil rodinu, alebo že sa snažíš udržať svoju domácnosť peknú a v poriadku. Ježiš ti pripomína, aby si kvôli tomu nezabúdal na to, čo je základom tvojho rodičovstva – a to je vaše manželstvo. Aby si nezanedbával svojho manžela, svoju manželku.

Ježiš nestavia manželstvo a rodičovstvo proti sebe, ale hovorí, že potrebné sú obe: „Toto treba robiť a tamto nezanedbávať.“ Treba budovať dobré manželstvo a budovať aj dobré rodičovstvo.

Ježiš hovorí o láske, ale aj o spravodlivosti. Voči Bohu, voči manželskému partnerovi, voči deťom. Milovať na prvom mieste Boha, na druhom mieste manželského partnera, na treťom mieste deti.Podstatu lásky a spravodlivosti voči manželskému partnerovi výborne vystihuje manželský sľub, vďaka ktorému sme sa stali manželmi. Pretože k vášmu manželskému partnerovi vás viaže nielen láska, či už tá obetavá, alebo tá romanticko-erotická, ale aj spravodlivosť.

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je „spravodlivosť morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať Bohu a blížnemu to, čo im patrí“ (KKC 1807). Byť spravodlivým voči svojmu manželskému partnerovi znamená dať mu to, čo mu na základe manželského sľubu patrí; dať mu to, čo sme mu sami sľúbili. Ak mu to nedávate, ste voči nemu nespravodliví; dalo by sa povedať, že ho okrádate o to, čo mu patrí!

Sľúbili ste milovať a ctiť. Každý jeden deň. Nie hocijakou láskou, ale tou manželskou, ktorá je jedinečná spomedzi všetkých: „Manželská láska má v sebe úplnosť, v ktorej majú miesto všetky zložky ľudskej osoby: požiadavky tela a pudu, sily zmyslov a citov, túžby ducha a vôle. Táto láska smeruje k čo najhlbšej osobnej jednote, ktorá ponad spojenie v jednom tele vedie k tomu, aby vytvorila jedno srdce a jednu dušu; vyžaduje nerozlučiteľnosť a vernosť v definitívnom vzájomnom sebadarovaní a otvára sa pre plodnosť.“ (KKC 1643)

 

Toto treba robiť a tamto nezanedbávať

 

Toto je vaša úloha na každý deň, takto máte milovať svojho manželského partnera. Toto ste sľúbili! Váš manželský partner má prednosť pred každým okrem Boha. Aj pred vašimi deťmi. Ak to tak nežijete a odvolávate sa na to, že „zarábate, staráte sa o deti a o domácnosť, vozíte deti do školy, varíte, periete, žehlíte, obetovali ste toto a zriekli ste sa tamtoho“, tak ste sa stali adresátmi Ježišových slov: „Beda vám, farizeji, lebo dávate (robíte) …, ale spravodlivosť a lásku obchádzate!“ Robíte možno veľa, veľmi veľa, ale porušujete najzávažnejší sľub, aký ste kedy dali nejakému človeku: Budem ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života

My, farizeji, sme zvyknutí hovoriť o skutkoch, o svojom výkone, o svojich zásluhách. O sebe. Boh nám ponúka niečo iné.

„Aby sa rany po hriechu vyliečili, muž a žena potrebujú pomoc milosti, ktorú im Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nikdy neodoprel. Bez tejto pomoci muž a žena nemôžu uskutočniť jednotu svojich životov, na ktorú ich Boh na začiatku stvoril.“ (KKC 1608)

Riešením je Božia milosť.

Uvedomujete si, že manželstvo je sviatosť? Tak ako Eucharistia. Tak ako krst. Tak ako kňazstvo. To nie je len o obrade v kostole, to nie je len o nás dvoch, to nie je predovšetkým o našom každodennom výkone. To je v prvom rade o Bohu a o jeho milosti. Zázračnej nadprirodzenej sile, ktorú nám dal.

Často sme vo svojich manželstvách v koncoch, pretože na to ideme sami. Ja, ja sám. Múdri ľudia hovoria, že „na to musia byť dvaja“. Ale ani to nestačí! „Jednotlivca možno premôcť, dvaja sa však už postavia na odpor, ale trojitá šnúra sa tak rýchlo nepretrhne.“ (Kaz 4, 12 SEP) Potrebujeme tretieho – Boha.

Jeho milosť nie je nejaká formalita, nejaké cirkevné potvrdenie, že všetko je „na poriadku“. Je to jeho mocná prítomnosť, je to reálna sila, ktorá pomôže, keď situácia presahuje naše sily.

Potrebujete sa s vierou naučiť spolupracovať s Božou milosťou. Potrebujete získať skúsenosť, že keď sa s vierou a vytrvalou modlitbou obrátite na Boha, on bude konať.

Nezabudnite však, že tak ako má vzťah s manželským partnerom prednosť pred vzťahom s deťmi, tak má zas vzťah s Bohom prednosť pred vzťahom s manželským partnerom. Skutočná viera sa obracia na Boha kvôli nemu samému. Boh je Boh. Nepoužívajte Boha ako barličku, aby ste dosiahli to, čo chcete. Nemodlite sa len jednorazovo, budujte svoj vzťah s Bohom každý deň.

Ježiš povedal: Prvé je toto: Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!“ (Mk 12, 29 – 30)

Muž, miluj Boha celým srdcom, daj ho na prvé miesto vo svojom živote, daj mu prednosť aj pred svojou manželkou.

Žena, miluj Boha celým srdcom, daj ho na prvé miesto vo svojom živote, daj mu prednosť aj pred svojím manželom.

Ak dáte Boha na prvé miesto, začne sa upratovať na svoje miesta všetko ostatné.

 

Ak tomu veríte, ale hľadáte spôsob, ako sa to dá prakticky zvládnuť, odporúčame vám, aby ste siahli po našej najnovšej publikácii Aby vám deti nezničili manželstvo. Za najlepšiu cenu aj s podpisom autora ju nájdete v našom obchode.

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00