Tri nápady, ako môžeme oživiť modlitbu ruženca v našich rodinách

Tri nápady, ako môžeme oživiť modlitbu ruženca v našich rodinách
Asi to dobre pozná každá rodina. Konečne si nájdeme čas na spoločnú modlitbu ruženca, keď vtom začne jedno dieťa štrajkovať, že sa mu nechce, druhé mrnčí, že ružencu vôbec nerozumie a váš tínedžer sa sfučí, že je to príliš dlhá modlitba. Ak vám je táto situácia známa, práve pre vás prinášame niekoľko tipov, ako spoločnú rodinnú modlitbu prežiť tak, aby ostala stále modlitbou, ale aby bola zároveň aj príjemnou.
TRI RADY PREDTÝM, AKO ZAČNETE

Na začiatok je dobré pripomenúť si niekoľko skutočností, ktoré nám samotnú modlitbu môžu zjednodušiť:

  1. Nemajme priveľké očakávania a ciele. Niekedy úplne stačí, keď sa nám spoločne podarí pomodliť jeden desiatok.
  2. Stanovme si presný deň a čas modlitby a potom ho aj dodržiavajme. Poriadok a pravidlá majú miesto aj v modlitbovom živote. Treba však dodať, že je dôležité nezabúdať byť k sebe navzájom milosrdní, ak sa nám ho nepodarí dodržať.
  3. Vyzbrojme sa trpezlivosťou a odhodlaním. Je dosť možné, že vo chvíli, keď nastane čas modlitby, sa naše batoľa dokaká alebo rozleje plný pohár s čajom, alebo sa pohádame s manželským partnerom. Nedajme sa však vyrušiť podobnými situáciami a modlime sa aj napriek nim.

 

Tri nápady, ako môžeme oživiť modlitbu ruženca v našich rodinách

 

PRI RODINNEJ MODLITBE MÔŽEME VYUŽIŤ AJ NETRADIČNÉ PROSTRIEDKY

Ruženec je rozjímavá modlitba, ktorá nás vedie do hlbšieho uvedomenia si tajomstiev života Pána Ježiša a jeho Matky. Nielen deti mávajú problém predstaviť si, o čo v nich vlastne ide. Na modlitbe v rodine je skvelé to, že si v nej môžeme pomôcť aj takými prostriedkami, ktorými by sme inde (v kostole či spoločenstve) nemohli. Napríklad týmito troma:

 

Dramatizácia jednotlivých ružencových tajomstiev

Ak si modlitbu ruženca naplánujeme na niektorý víkendový večer, odporúčame ju zahrnúť do rodinného času, v ktorom si môžeme zahrať dramatické prevedenia niektorého z tajomstiev ruženca. Táto aktivita musí byť len taká dlhá, aby sme sa po nej ešte dokázali modliť. Samotnému divadlu môže predchádzať prečítanie state z Biblie, v ktorej sa hovorí o príslušnom tajomstve ruženca. Aby bola hra autentická, pokojne využime aj kulisy a kostýmy. A, samozrejme, zapojme sa do nej aj my rodičia, príp. starí rodičia. Nezabúdajme, že ruženec má dvadsať tajomstiev. Ak sa nám teda táto forma oživenia a lepšieho uvedomenia si modlitby zapáči, zabezpečíme si tak program na celkom dlhý časový úsek.

 

Maľovanie obrázkov

Keďže obľúbenou činnosťou najmladších potomkov býva farbenie a vymaľovávanie obrázkov, práve túto činnosť môžeme využiť na ich vtiahnutie do modlitby. Na internete nájdete mnoho výjavov, ktoré sa dajú napasovať na jednotlivé ružencové tajomstvá. Odporúčame deťom vyčleniť si čas na maľovanie ešte pred samotnou modlitbou. Inak sa môže stať, že si túto aktivitu zamenia za modlitbu a budú ju vyžadovať namiesto nej.

 

Prerozprávanie modlitby do detského jazyka

Niektoré veci máme tak zautomatizované, že nám ani nenapadne rozmýšľať nad tým, ako to robíme. Patrí medzi ne viazanie šnúrok, umývanie zubov… a aj modlitba. Konkrétne tá, ktorú máme naučenú odmalička – Otče Náš, Zdravas‘ Mária, Sláva Otcu… Často sa ich modlíme bez uvažovania nad tým, čo znamenajú a, žiaľ, rovnako často im ani sami nerozumieme. Rovnako tak deti ktoréhokoľvek veku, tínedžeri zvlášť, sa často odmietajú zapájať do ruženca práve preto, že nerozumejú slovám, ktoré v nich hovoria. Zaujímavou aktivitou preto môže byť spísanie si vlastnej verzie týchto známych modlitieb. Ako by asi vyzerala v dnešnom jazyku? Čo presne znamenajú jej jednotlivé vety? Možno budeme prekvapení, na čo všetko prídeme a do akých teologických tém „zabŕdneme“. A možno nám to otvorí aj úplne nové pohľady na modlitbu ruženca.

 

DÔLEŽITÁ JE MOTIVÁCIA

Ako azda pri všetkom, aj pri modlitbe posvätného ruženca je dôležité pamätať na našu motiváciu. Prečo sa vôbec chceme spolu modliť? Čo nás k tomu vedie? Povinnosť? Nevyhnutnosť? Láska? Dobré je pomenovať si naše úmysly ešte predtým, ako sa rozhodneme začať spolu modliť. A ak naše deti potrebujú akési zhmotnenie svojej motivácie, môžeme byť kreatívni aj v tejto veci. Pre menšie deti možno bude stačiť, ak si na malé kúsky nastriháme obrázok Ježišovej mamy. Za každú našu spoločnú modlitbu si jeden taký kúsok môžu prilepiť na iný papier. Postupne im bude vznikať obraz, ktorý bude viditeľnejší tým viac, čím viac modlitebného času spolu strávime.

Pre staršie deti, tínedžerov, a hádam aj pre nás samých by motiváciou mohli byť prisľúbenia, ktoré Božia Matka dáva všetkým, ktorí sa modlia ruženec v spoločenstve – teda aj v rodine. Je ich pätnásť a určite stoja za to, aby sme si ich vypísali alebo vytlačili a vyložili na viditeľné miesto.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+