Týždeň Cirkvi pre mládež: Aby ste kráčali s radosťou a nádejou

Týždeň Cirkvi pre mládež: Aby ste kráčali s radosťou a nádejou

Od 20. do 26. novembra je špecifický týždeň, ktorý sa nazýva aj Týždeň Cirkvi pre mládež. Dnes Vám prinášame rozhovor s tajomníkom rady pre mládež a univerzity pri KBS, Mgr. Matúšom Reiner, ktorý stojí na čele tejto iniciatívy. 

Čo je to Týždeň Cirkvi pre mládež a ako vznikla táto iniciatíva?
Týždeň Cirkvi pre mládež nie je na Slovensku novinkou. Asi 18 rokov dozadu, na jednom stretnutí ľudí, ktorým záležalo na mladých ľuďoch zaznelo: “Chceme, aby mladí vedeli, že sme tu pre nich. Poďme vytvoriť na to špeciálny čas.” A tak vznikla táto myšlienka. Týždeň Cirkvi pre mládež je pozvánkou pre všetkých, ktorým na mladých v Cirkvi záleží. Ale aj výzvou vytvoriť pozvanie a priestor pre tých, ktorí v nej svoje miesto hľadajú.

Teda Týždeň Cirkvi pre mládež je len na Slovensku?
Zachytil som, že Česi začali robiť svojho času Týždeň modlitieb za mladých. Ale áno, je to špecifikom Slovenska. Avšak so svetovou Cirkvou nás spája to, že tento čas vyvrcholí Svetovým dňom mládeže, ktorý Svätý Otec presunul na nedeľu Krista Kráľa.
Taktiež pápež František určuje témy Svetových dní mládeže. My sa snažíme aplikovať túto tému aj do Týždňa Cirkvi pre mládež.

Čo je tohtoročnou témou, ktorú určil Svätý Otec?
Na 38. svetový deň mládeže to je téma “Radostní v nádeji.” (porov. Rim 12,12) Je to aj prípravná téma na Jubilejný rok 2025. Vidíme tu prepojenie s  mottom Jubilejného roka – “Pútnici nádeje”.
My sme tému Týždňa Cirkvi pre mládež trochu skrátili na “Radostní”. Radosť je pojem, ktorému mladí rozumejú. Vyhľadávajú ju. Ťažšie je to s nádejou. Nádej je to, čo ma upriamuje dopredu. Radosť je to, čo môžem prežívať teraz. Byť radostným kvôli nádeji si vyžaduje dôvod. A my chceme mladým ukázať, že dôvodom našej nádeje je Ježiš a to, že Boh to s nami nevzdáva. 

Týždeň Cirkvi pre mládež: Aby ste kráčali s radosťou a nádejou

Ako sa môžeme do toho zapojiť?

Cirkev je veľkým spoločenstvom, ale predsa len každý žijeme to spoločenstvo s ňou na mieste, kde sa nachádzame. Každý prežíva stretnutie s ľuďmi  práve na miestach, ktoré navštevuje. Zvlášť akoby na tých miestnych cirkvách, farnostiach, stretkách. Preto túžime aby Týždeň Cirkvi pre mládež bol takou lokálnou akciou, aby na tých miestach, kde bežne mladí chodia a aby možno v ich spoločenstve v ich komunite, prežili, že je to miesto, kde patria, že tam sa čosi pre nich organizuje, deje.

Preto je to taká výzva pre farnosti, spoločenstvá a stretká, aby vytvorili možno oni v tých miestnych komunitách, nejaké príležitosti, nejaké aktivity, ktoré budú môcť mladí absolvovať zvlášť túžime, aby mladí prežili v ich komunite, farnosti, spoločenstve či stretku, že je to miesto kde patria, že tam sa čosi pre nich zorganizuje. Je to preto taká výzva pre farnosti, spoločenstvá a stretka, aby vytvorili nejaké príležitosti nejaké aktivity, kde sa budú môcť mladí zapojiť. 

Čo ak sa v mojej farnosti nič neorganizuje? Môžem sa nejako zapojiť?

Máme aj pár veľkých akcií, ktoré sa v tomto týždni budú diať, pretože tým, že sv. Otec určil svetový deň mládeže na sviatok Krista Kráľa, tak v mnohých diecézach, eparchiách sa v tieto dni konajú diecezné alebo eparchiálne stretnutia mládeže. Na našej stránke Týždňa Cirkvi pre mládež sa snažíme pridávať všetky tie väčšie aktivity, ktoré sa dejú na diecéznej alebo eparchiálnej úrovni, kde mladí môžu ísť. Určite vieme možno o nejakých šiestich/siedmich veľkých diecéznych stretnutiach.  Rovnako aj na našich sociálnych sieťach na tieto podujatia mladých pozývame. Môžu si kliknúť náš IG alebo FB.  

Čo by ste odkázali pracovníkom s mládežou, ktorí sa chystajú zapojiť do TCPM?

Sme veľmi vďační, za každú službu ktorú robíte pre mladých. My v Rade pre mládež a univerzity pre KBS vidíme, čo všetko sa na Slovensku deje, pretože máme stretnutia s koordinátormi a je toho naozaj veľa.

Vidíme mnohokrát týchto ľudí, ktorí to robia na dobrovoľníckej fáze a obetujú svoj voľný čas a za to sme vám veľmi vďační, za každú drobnosť, ktorú investujete preto, aby Boh mohol konať medzi mladými na Slovensku a privádzal ich k sebe. Tak aj tento rok je pre nás taká obrovská výzva, pozvánka, aby sme robili tie naše maličké veci s takou veľkou dôverou, že je to Božie. Túžime stáť v takej dôvere v to, že Boh koná a priťahuje si mladých ľudí.

Čo by ste odkázali mladým? 

Vieme, že prežívate mnoho ťažkostí a obáv z budúcnosti chcem Vás tak pozvať, aby ste kráčali s novou nádejou. Boh pozná našu budúcnosť je tam už teraz prítomný. Pozná aj našu prítomnosť, našu aktuálnu situáciu a nevzdá sa nás, je ten, ktorí sa k nám pripája na našej ceste a verne kráča s nami.

A my spolu s ním vieme, prejsť cez všetko, čo sa nám teraz v tejto chvíli zdá neriešiteľné. A aj takou našou tmavou dolinou. je tým,  ktorý nás chráni, ktorý nás vedeli, ktorý nás buduje. Dôverujte Ježišovi, on je našou nádejou a našim životom. 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00