TOP

Vernosť (ne)všednosti

Muž a žena, ktorí si svoju lásku a vernosť navzájom darovali, prijímajú spolu s týmto darom i veľkú zodpovednosť – za seba navzájom, za deti, ktoré sú plodom ich vzájomného sebadarovania. O manželstve ako o živote „vernosti (ne)všednosti“ sme sa rozprávali s manželmi Slávkou a Petrom Rišovými.

Zdá sa, že v spoločnosti čoraz väčšmi dominujú slová partner a partnerka než manžel a manželka. Medzi týmito „voľnými zväzkami“ a inštitúciou manželstva je priepastný rozdiel. Vy žijete v sviatostnom manželstve už 21 rokov. Čo pre vás znamená sviatostné manželstvo?

Slávka: Naše rozhodnutie uzavrieť sviatostné manželstvo vyplývalo v prvom rade z túžby, aby bol Ježiš prítomný v každom okamihu nášho spoločného života, aby z dvoch urobil jedno. A, samozrejme, z túžby po deťoch.

Peter: Sviatostné manželstvo pre mňa znamená odovzdať sa manželke nielen fyzicky a psychicky, ale aj duchovne. To znamená darovať sa celý navždy mojej manželke.

 

Máte dvoch synov, jeden z nich je už dospelý. Akú rolu hrajú vo vašom živote?

Slávka: Veľmi dôležitú. Obaja sme túžili po deťoch a naši synovia sú doslova vymodlení. Sú pre nás darom a obohatením, určite tým najvzácnejším.

Peter: Myslím si, že tú najdôležitejšiu. Sú pre nás obrovským darom a sme zaň veľmi vďační. Našu lásku sme spečatili otvorenosťou životu, túžbou po živote, po deťoch, čiže deti vnímam ako akési naplnenie sviatosti manželstva, ktoré sa každodenne obnovuje starostlivosťou o deti, úctou k manželke, zodpovednosťou, láskou a podobne.

 

Slávka, spomenula si túžbu po deťoch i to, že sú pre teba darom a obohatením. Ako vnímaš dnešné páry, ktoré hovoria o takzvanom „práve na dieťa“ a robia všetko pre to, aby počali vlastné dieťa aj keď morálne neprípustnými metódami – umelé oplodnenie in vitro, in vivo a podobne? Čo by si im poradila? O čo sa vo svojom vzťahu môžu oprieť?

Slávka: Je prirodzené, že túžime po deťoch a keď sa naša túžba ani po istom čase nenaplní, prepadneme zúfalstvu. Ani u nás to nebolo inak. Túžili sme po deťoch hneď po svadbe. No ani rok po nej sa nám to nepodarilo. Hoci to nebol nejaký dlhý čas, v našom vnímaní to bolo veľmi dlhé obdobie naplnené nádejou i sklamaním. Po rozhovore s kňazom, ktorý si všimol naše trápenie, sme pochopili, že každý človek má pred sebou svoju cestu a svoje povolanie a ak tým naším je byť rodičmi, tak sa tak stane. Samozrejme sme sa modlili za tento dar a o rok sme už krstili nášho staršieho syna. Právo na dieťa neexistuje, je to dar. Dar od Boha.

 

Manželstvo je spočiatku dobrodružstvom, ale môže sa stať, že po čase zovšednie. Prídu deti, pracovné povinnosti, nastáva nekončiaci kolobeh, ktorý môže manželov od seba odcudziť a rutina môže začať unavovať i otravovať. Vytratí sa to „čaro“, zaľúbenie pominie a na rade je láska – vernosť výberu. Čo robiť pre to, aby manželstvo nezovšednelo? Je vôbec možné, aby sa to nestalo?

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre