Vymodlime si svätých kňazov!

Vymodlime si svätých kňazov!
Rozhovor so Samuelom Brečkom, iniciátorom hnutia Modlitby za kňazov

Karol Dučák: Pán Brečka, začnime klasicky. Môžete sa predstaviť našim čitateľom?

Samuel Brečka: Som čerstvý päťdesiatnik, vyštudovaný novinár. Avšak už vyše osem rokov v plnom nasadení ako opatrovateľ ťažko zdravotne postihnutej maminy.

K. Dučák: Spoločenstvo Modlitby za kňazov ste založili pred desiatimi rokmi. Ako ste sa dostali k tejto myšlienke? A máte v rodine nejakého kňaza?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00