Vzkriesený Adam: Bol nahý a nehanbil sa

Vzkriesený Adam: Bol nahý a nehanbil sa
Toto zobrazenie Krista bolo počas storočí zdrojom obrovského zdesenia. No Michelangelo sa svojím Vzkrieseným Kristom neusiloval nikoho šokovať ani pohoršiť. A ani ja to nemám v úmysle. Podľa mňa mu išlo o hlbokú teologickú pravdu o úplnom základe a význame vzkriesenia.

Autor: Christopher West

Je pochopiteľné, že v klíme súčasnej kultúry sa môžeme cítiť pri tomto výjave rozpačito. Nahota je v dnešnom svete takmer vždy znakom žiadostivosti a poníženia. Ale spomeňme si, ako aj sám Ježiš povedal, že „od počiatku to tak nebolo“ (Mt 19, 8). A dobrá správa je, že Kristus prišiel, aby obnovil stvorenie v jeho pôvodnej čistote. Čo je čistota vo vzťahu k telu? Neznamená to popierať alebo zaznávať telo. Svätý Ján Pavol II. hovorí, že „čistota je sláva ľudského tela pred Bohom. Je to sláva Božia v ľudskom tele.“

Tým, že zvíťazil nad dôsledkami Adamovho hriechu, zmŕtvychvstanie nového Adama ohlasuje presne túto čistotu. A čo bolo prvým dôsledkom Adamovho hriechu? Figové listy. Tento „odev našej mizérie“, ako ich opísal svätý Gregor Nysský. Ako môže veľký umelec vizuálne znázorniť, že  Kristus premohol hriech? Michelangelo tak spravil vyobrazením nového Adama, ako vychádza zo zeme tak, ako prvý Adam pred hriechom: „nahý a nehanbil sa“ (viď Gn 2, 25).

 

Vzkriesený Adam: Bol nahý a nehanbil sa

 

No to, čím Kristus neprešiel, to ani nevykúpil. Aby obnovil nahotu bez hanby, musel nejakým spôsobom pretrpieť nahotu s hanbou – a to aj spravil. Obnaženie obetí bolo súčasťou príšerného divadla pri rímskom ukrižovaní a Kristus toto poníženie pretrpel, pohrdnúc potupou (Hebr 12, 2). Zniesol túto nedôstojnosť zaobchádzania s telom, aby vykúpil dôstojnosť tela. Je zaujímavé, že evanjeliá svätého Jána (20, 5-7) aj svätého Lukáša (24, 12) spomínajú, že Ježišove pohrebné plachty ostali po jeho zmŕtvychvstaní v hrobe. Katechizmus učí, že rovnako ako prázdny hrob, aj toto znamená, „že Kristovo telo Božou mocou uniklo putám smrti a rozkladu“ (KKC, 657).

A Kristus-Ženích pozýva svoju Nevestu, Cirkev, aby vošla do radosti tohto nového stvorenia. Ako to ohlasuje byzantská liturgia: „z hrobu svojho dnes ako zo svadobnej komnaty vyšiel Kristus. Ženy šťastím naplnil.“

Pane Ježišu, ty si zniesol všetko poníženie našich tiel, vtiahni nás teraz do slávy a radosti „svadobnej hostiny“ svojho vzkrieseného tela. Amen.

 

Otázka: Aký bol váš prvý dojem z Michelangelovho Zmŕtvychvstalého Krista? A zmenil sa, keď ste si prečítali tento článok?

Tento príspevok z blogu vychádza s láskavým dovolením The Cor Project.

 

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00