Za život do ulíc – pridáš sa?

Za život do ulíc – pridáš sa?
Národný pochod za život sa nám blíži a tím organizátorov spustil oficiálnu registráciu dobrovoľníkov. Pridáš sa a pomôžeš k hladkému priebehu tejto akcie?

Autori: Zuzana Vandáková, Juraj Švec

Národné pochody za život v Bratislave (2015) a v Košiciach (2013) boli doposiaľ najväčšie verejné zhromaždenia od roku 1989. Hlavným iniciátorom a organizátorom je Konferencia biskupov Slovenska a nezisková organizácia Kanet. Tento rok sa uskutoční znova, konkrétne 22. septembra 2019. Organizačný tím preto hľadá dobrovoľníkov, ktorí by pomohli k čo najhladšiemu priebehu celej udalosti. Zíde sa každá ruka.

 

Za život do ulíc – pridáš sa?

 

O čo v pochode ide?

Niektorí možno stále nevedia, aký je cieľ tohto pochodu. „Snívame o Slovensku plnom úcty k životu. Snívame o krajine, kde vládne dobroprajnosť, vzájomná úcta, porozumenie a spravodlivosť. Kde je chránený život a dôstojnosť každého človeka od počatia po prirodzenú smrť. Kde sú si ľudia rovní v dôstojnosti a právach a majú odhodlanie chrániť život a dôstojnosť každého. Kde sa preukazuje solidarita a pomoc najmä tým najbiednejším, najzraniteľnejším a najnevinnejším,“ píše sa na oficiálnej stránke.

Z tejto vízie, samozrejme, vyplýva aj ochrana každého počatého človeka až po jeho prirodzenú smrť, najmä ochrana jeho práva na život, ktoré vyplýva zo samotnej podstaty ľudskej osoby a ľudskej dôstojnosti. Avšak takisto snívajú „o krajine, ktorá podporuje, chráni a vyzdvihuje rodinu založenú manželstvom, pretože v rodine sa vytvára najlepšie prostredie pre prijatie, ochranu a výchovu detí. O krajine, kde žijú ľudia, ktorí túžia mať deti a majú odvahu ich prijať a vychovávať.

Snívame o krajine, kde sa robí všetko pre to, aby sa mohlo narodiť každé počaté dieťa. Kde sa pomáha rodinám a každej tehotnej matke v ťažkej životnej situácii. Kde vládne vzájomná pomoc a nikto sa necíti opustený a zbytočný.“ Sú to hodnoty, na ktorých sa zhodnú všetci rozumní a čestní ľudia – hodnota ľudského života a hodnota prirodzenej rodiny.

 

Za život do ulíc – pridáš sa?
Zdroj: pochodzazivot.sk

 

Chceš pomôcť?

Ak by si sa rád zapojil nielen ako účastník, ale aj ako výpomocná sila, organizačný tím vrelo uvíta tvoju ochotu. Budú totiž potrebovať pomoc asi tisícky dobrovoľníkov. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať vopred (na mieste už to nebude možné).

„Príprava Národného pochodu za život v sebe ukrýva veľa námahy a práce, a preto je dôležité, aby sa zaň postavil silný tím. Pozývame k spolupráci všetkých, ktorí sú ochotní pridať ruku k dielu, pomôcť a slúžiť svojimi darmi a schopnosťami iným,“ hovorí hlavný koordinátor Národného pochodu za život Marek Michalčík.

 

Za život do ulíc – pridáš sa?
Zdroj: pochodzazivot.sk

 

Podmienky pre dobrovoľníctvo

Kto sa túži zapojiť ako dobrovoľník, musí spĺňať tieto podmienky:

  • mať minimálne pätnásť rokov;
  • vybrať si jeden zo štrnástich rôznych tímov, v ktorom by sa najlepšie cítil a považuje sa za užitočného (gastro tím, ubytovací tím, zdravotnícky tím, bezpečnostný tím či tím riadenia davu);
  • mať k dispozícii dva alebo tri dni pre túto službu (záleží od tímu);
  • byť ochotný nezištne darovať svoju pomoc pre dobro našej krajiny, ale aj pre tých jednotlivcov, ktorým sa vďaka týmto pochodom môže zachrániť život;
  • pred podujatím sa zúčastniť na špeciálnom školení, kde dostanú všetci bližšie informácie o svojej službe, no zažijú tiež kultúrny program pripravený osobitne pre dobrovoľníkov.

„Pre dobrovoľníkov bude počas celého víkendu k dispozícii aj ubytovanie. Samozrejmosťou je pravidelná strava. Chceme vyjsť v ústrety aj tým, ktorí dodržiavajú rôzne diéty alebo trpia potravinovou intoleranciou,“ povedal Marek Michalčík.

Registrácia dobrovoľníkov sa realizuje v spolupráci s portálom Moja komunita a bližšie informácie môžete nájsť aj na Facebooku, Instagrame, Twitteri, no najmä na oficiálnom webe Národného pochodu za život.

Slovensko+

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Aktuálne tlačové vydanie

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Číslo 7, 1. júla 2022

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+