Záborská, Škripek z Kresťanskej únie: Hlas kresťanov v Európe musí zaznieť

Záborská, Škripek z Kresťanskej únie: Hlas kresťanov v Európe musí zaznieť

Rozprávali sme sa s europoslancami Annou Záborskou a Branislavom Škripekom, ktorí v týchto eurovoľbách kandidujú na spoločnej kandidátke Kresťanskej únie

 

Prečo idete do volieb ako Kresťanská únia?

Anna Záborská: Poviem vám to na výstižnom príklade. Mám priateľov, ktorí mi hovorili, ako boli v rodine pred poslednými voľbami rozdelení. Polovica volila mňa, druhá Braňa Škripeka. Keď vznikla Kresťanská únia, s radosťou sa mi mnohí ozvali, že konečne môžu voliť ako rodina spoločne mňa aj Braňa. To ma veľmi potešilo.

Záborská, Škripek z Kresťanskej únie: Hlas kresťanov v Európe musí zaznieť

Ste nová strana. Máte šancu dostať sa do Europarlamentu?

Branislav Škripek: Určite rovnakú ako ostatné konzervatívne strany na Slovensku. Tie buď ponúkajú na svojich kandidátkach neznáme tváre, od ktorých vlastne ani nevieme, čo očakávať, alebo naopak, výroky niektorých ich kandidátov v minulosti mnohých zneistili v tom, či naozaj zastávajú kresťanskú politiku.

My ponúkame overenú skúsenosť spojenú s odhodlaním novej generácie šikovných politikov. Poznáte nás s Annou, viete, že zo svojich zásad neuhneme. Môžete sa na nás spoľahnúť.

Záborská, Škripek z Kresťanskej únie: Hlas kresťanov v Európe musí zaznieť

Akých ľudí má Kresťanská únia okrem vás na kandidátke? Voliči chcú síce overenú skúsenosť, ale aj mladícky „drive“.

Anna Záborská: Som rada, že sa na to pýtate. Na kandidátke máme skutočných odborníkov s pevným charakterom. Sú doma v sociálnej či rómskej problematike, vo vzdelávaní, v podpore inovácií či v ochrane životného prostredia. A môžem za seba povedať, som skutočne rada, že mojim mladším kolegom môžem odovzdávať svoje dlhoročné skúsenosti.

Záborská, Škripek z Kresťanskej únie: Hlas kresťanov v Európe musí zaznieť

Aký je váš program? Držíte sa len hodnotovej politiky, alebo máte aj konkrétne návrhy a riešenia?

Branislav Škripek: Vždy sme sa odvážne a nahlas hlásili ku kresťanským hodnotám, podporovali sme ochranu života a boli sme proti Istanbulskému dohovoru. Spolu s Annou sme dokonca boli zaradení medzi hlavných nepriateľov LGBTI a potratovej agendy v EÚ.

Anna Záborská: Okrem toho však máme aj jasný a konkrétny program. Podporujeme inovácie a spravodlivé dotácie v poľnohospodárstve, usilujeme sa o rovnakú kvalitu a bezpečnosť potravín pre všetkých. V Európskom parlamente obhajujeme slobodu slova, náboženstva a presvedčenia a venujeme sa tiež prenasledovaným kresťanom vo svete.

Záborská, Škripek z Kresťanskej únie: Hlas kresťanov v Európe musí zaznieť

Počas kampane ste zažili aj množstvo útokov, ako ste sa s nimi vyrovnali?

Branislav Škripek: To je pravda. Za posledné mesiace som si vypočul počul viacero nepekných a nepravdivých slov na moju adresu. Ale vždy, keď prišiel nejaký útok, tak som v modlitbe Bohu odovzdal človeka, ktorý ho vyvolal. Potom som sa snažil v pokoji uviesť veci na pravú mieru a pokračovať s odhodlaním vo svojej práci ďalej. S ľútosťou však vidím, že v politike na Slovensku neváhajú ľudia používať účelové lži a úskočné manévre, na získanie verejnej mienky pre seba. Žiaľ zdá sa, že to na verejnosť do istej miery aj funguje.

 

Viete vybrať nejaký silný moment vašej kampane?

Anna Záborská: Pre mňa osobne to bolo spoločné natáčanie nášho volebného videa v Žiline. Keď sa na Mariánskom námestí zhromaždili desiatky našich priateľov, podporovateľov a známych. Cítili sme obrovskú podporu rodín, mladých či skúsenejších. Verím, že keď sa spojíme, hlas kresťanov zo Slovenska v Európe zaznie a bude ho počuť.

Viac informácii nájdete na https://krestanskaunia.sk

 

Inzercia

Objednávateľ: Kresťanská únia, Zámocká 30, Bratislava, IČO: 31794319

Dodávateľ: BeneMedia, s.r.o., Winterova 1752/10,  Piešťany, IČO: 47225718

 

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00