Zázračný obraz z Guadalupe: Obraz plný symbolov a nevysvetliteľných javov

Zázračný obraz z Guadalupe: Obraz plný symbolov a nevysvetliteľných javov
Na začiatku boli pochybnosti. Biskup, ktorý neveril Juanovi Diegovi, že sa mu zjavila Božia matka, chcel dôkaz. A aj ho dostal, a nie hocijaký! Zázračný obraz, ktorého vznik vedci dodnes nedokážu vysvetliť.

V roku 1519 prišli do Mexika španielski dobyvatelia pod vedením Hernána Cortésa. Neskôr na toto územie prichádzali aj misionári, ktorí mali priniesť kresťanstvo pôvodnému obyvateľstvu. Ich úloha nebola ľahká, keďže Aztékovia verili v rôzne božstvá, ktorým prinášali ľudské obety. Verili, že aby mohlo slnko ráno vyjsť, musia priniesť ľudské obety, zväčša išlo o otrokov a vojnových zajatcov. Chrámoví kňazi im zaživa vytrhávali srdce alebo ich zaživa sťahovali z kože. Ich telá jedli a pokladali to za poctu. Takéto obety sa odohrávali v každom meste a vo veľmi veľkých počtoch.

 

Zjavenie Panny Márie a zázračný dôkaz

Medzi tými, ktorí od misionárov prijali vieru, bol aj Cuauhtlatohuac, čo znamená hovoriaci orol, ktorý pri krste prijal meno Juan Diego. Keď ako 57-ročný prechádzal cez pohorie Tepeyac, zjavila sa mu nádherná žena, ktorej odev žiaril. Predstavila sa mu ako Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, a žiadala ho, aby jej tam postavili chrám, lebo chce na tom mieste dávať svoju lásku, súcit, milosť, pomoc a ochranu.

Juan Diego sa so svojím zážitkom zveril biskupovi Juanovi de Zummáragovi. Ten mu však neuveril a povedal mu, aby si, ak sú jeho slová pravdivé, vypýtal dôkaz. A tak sa Juan Diego pri ďalšom zjavení Márii posťažoval. Mária mu povedala, aby na ďalší deň vyšiel na vrch Tepeyac a nazbieral kvety, ktoré tam nájde. On ju poslúchol a 12. decembra 1531 našiel krásne kvitnúce kvety. Boli to kastílske ruže, ktoré dovtedy nikdy nevidel, keďže v Mexiku nerástli a už vôbec nie v zime, keď v noci klesala teplota pod bod mrazu. Natrhal z nich celú kyticu a schoval si ich do zástery, ktorú domorodci nazývali tilma.

Biskup mal práve návštevu ďalšieho biskupa a nového guvernéra Mexika. A tí všetci sa stali svedkami toho, ako Juan Diego roztvoril svoju tilmu, aby ukázal krásne červené kvety, ktoré natrhal. Ruže síce vyvolali údiv, ale najväčšie prekvapenie priniesla samotná tilma, na ktorej sa objavil krásny obraz ženy. Žena stála na mesiaci a spoza nej vychádzali slnečné lúče. Dôkaz, ktorý Juan Diego priniesol, presvedčil biskupa a ten dal na vrchu Tepeyac postaviť kaplnku. Správa o tomto zázraku sa medzi indiánmi veľmi rýchlo rozšírila a mnohí z nich uverili a dávali sa pokrstiť. Počas ôsmich rokov sa dalo pokrstiť deväť miliónov pôvodných obyvateľov Mexika. Zaujímavé je, že sa to stalo práve v čase, keď v Európe milióny veriacich opustili Katolícku cirkev v čase reformácie.

 

Nevysvetliteľný obraz plný symbolov

Aby sme mohli naplno pochopiť vzácnosť tohto obrazu, musíme chápať tých, pre ktorých bol určený – Aztékov. Panna Mária sa zjavila v čase, kedy v Mexiku žili pôvodní obyvatelia spolu so Španielmi. Dochádzalo medzi nimi k mnohým konfliktom. Mária sa zjavila indiánovi a mala črty miešanky.

Aj jej oblečenie je plné symbolov. Tyrkysovo-modrá farba plášťa prezrádza kráľovský pôvod, keďže u Aztékov mohol nosiť plášť tyrkysovej farby iba vládca. Ružová farba šiat symbolizuje ranné zore, ktoré je predzvesťou slnka. Rozpustené vlasy znamenali panenstvo a opasok prezrádzal, že pod srdcom nosí dieťa. Mexičania z tohto obrazu pochopili, že Mária je vládkyňa, ktorá prináša dieťa, Boha, aby ho mohli spoznať.

K vzniku zázračného obrazu došlo 12. decembra 1531. Z hľadiska astrológie to bol mimoriadny dátum, lebo došlo k zimnému slnovratu v čase konjunkcie slnka a Venuše. K tomuto javu dochádza raz za 104 rokov. Pre Aztékov bol tento jav znamením, že začína nová éra.

 

Nezničiteľná látka

Tilma, na ktorej obraz vznikol, je vyrobená z vlákien agáve. Jej životnosť je maximálne dvadsať rokov. To, že sa tilma, na ktorej je obraz Panny Márie, nerozpadla, je nevysvetliteľné. Najmä preto, že prvých sto rokov bol obraz vystavený k verejnej úcte bez akejkoľvek ochrany pred škodlivými vplyvmi. Ľudia sa obrazu bežne dotýkali, bozkávali ho a pálili pri ňom sviece.

Tento obraz prežil aj nešťastnú udalosť, keď sa pri čistení rámu prevrátila nádoba s kyselinou dusičnou a vylialo sa z nej na obraz. Kyselina však nielen, že nezničila látku, ale ani nezanechala nijaké stopy na farbách.

V roku 1921 neznámy páchateľ položil blízko obrazu bombu. Výbuch rozbil okná, zničil časť oltára, ale obraz Panny Márie ostal neporušený.

 

Zázračný obraz z Guadalupe: Obraz plný symbolov a nevysvetliteľných javov

 

Nevysvetliteľná maľba

Guadalupský obraz skúmala komisia zložená z maliarov, ktorí sa jednohlasne zhodli na tom, že na takúto hrubú látku je nemožné namaľovať takýto obraz. Zaujímavý je aj fakt, že tilma je zo zadnej strany drsná, ale na strane, na ktorej je maľba, je hladká ako hodváb.

Vedci tento obraz skúmali aj fotograficky a presvietením rôznymi lúčmi. Zistili, že obraz vznikol bez náčrtu, bol vyhotovený bez akýchkoľvek opráv. Chýba aj podkladový náter, ktorý maliari používajú, aby zakryli nerovnosti na plátne a aby farba držala. Technika kladenia farieb je neznáma, keďže sa nedajú nájsť žiadne ťahy štetcom. Rovnako neznámy je aj pôvod farieb, keďže na obraze nie sú farbivá z rastlinného, živočíšneho ani nerastného pôvodu. A aj po rokoch sú stále rovnako žiarivé.

 

Plášť Panny Márie

Na obraze je Mária oblečená v plášti, na ktorom sú hviezdy. Zázrak sa stal v čase, keď hviezdy nevidno. Ale rekonštrukcia hviezd v planetáriu ukázala, že hviezdy na oblohe boli v čase zjavenia v rovnakej konštelácii, ako hviezdy na plášti, nejde však o pohľad zo zeme, ale obrátený pohľad z kozmu.

 

Máriine oči

Pomocou procesu digitalizácie obrazu sa vedcom podarilo zistiť, že v očiach Panny Márie sa odrážajú postavy. Môžeme ich tam nájsť až trinásť. Ide o scénu, keď Juan Diego prišiel ukázať biskupovi kvety. Nejde však o pohľad Márie z tilmy, keďže v jej očiach vidieť aj Juana Diega a jeho tilmu.

Tieto obrazy nie sú viditeľné voľným okom a človek by ich nebol schopný nakresliť. Zaujímavé je aj to, že v každom oku môžeme nájsť trošku iný pohľad na dané postavy. Rovnako, ako sa v každom ľudskom oku vytvára trochu iný obraz.

 

Obraz Panny Márie Guadalupskej ukrýva mnoho nevysvetliteľných javov a tajomstiev. Jeho posolstvo je však jasné. Hovorí o Bohu, ktorý miluje ľudí a o svojej láske im hovorí jazykom, ktorému môžu rozumieť.

 

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00