Zdenka Schelingová: S úsmevom prijímaj nespravodlivosti (#modlitsasosvatymi)

Zdenka Schelingová: S úsmevom prijímaj nespravodlivosti (#modlitsasosvatymi)

Naša slovenská blahoslavená Zdenka Schellingová žila v 20. storočí. Jej život bol svedectvom veľkej viery, odovzdanosti, radosti a odpustenia aj uprostred veľkého utrpenia. A rovnako tiež modlitby.

Sestra Zdenka, ako ju poznáme, sa narodila 24. decembra 1916 v Krivej na Orave a pokrstili ju ako Cecíliu. Bola desiata z jedenástich detí. Doma sa jej dostalo vzornej kresťanskej výchovy. Tá sa ešte prehĺbila, keď v roku 1929 prišli na pozvanie miestneho farára do Krivej rehoľné sestry z Inštitútu milosrdných sestier svätého Kríža. Sestry Cecíliu v poslednom ročníku ľudovej školy aj učili a veľmi skoro sa u nej prejavilo duchovné povolanie.

Zdenka Schelingová: S úsmevom prijímaj nespravodlivosti (#modlitsasosvatymi)

Usmievaj sa! S úsmevom trhaj ružičky bolesti, s úsmevom rozdávaj slová…

Už ako pätnásťročná prišla do materského domu milosrdných sestier v Podunajských Biskupiciach, aby zasvätila celý svoj život Bohu, z čoho mala úprimnú radosť aj jej rodina. Najprv vyštudovala ošetrovateľskú školu, následne nastúpila do postulátu a noviciátu, kde dostala rehoľné meno sestra Zdenka.

S úsmevom pomáhaj, s úsmevom prijímaj nespravodlivosti, s úsmevom nes nepravdu o sebe!

Zložila prvé sľuby a potom pracovala na internom oddelení na röntgene na klinike v Štátnej nemocnici v Bratislave a neskôr ako ošetrovateľka aj v iných mestách a na iných oddeleniach. Svedectvá hovoria o tom, že bola „vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky“.

S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú.

Do života sestry Zdenka obzvlášť zasiahlo prenasledovanie Cirkvi komunistickou stranou. Chcela brániť Cirkev a vyjadrila odpor voči nespravodlivému násiliu, ktorého sa dostávalo Cirkvi zo strany politického režimu.

S úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí, s úsmevom kráčaj, i keď si veľmi smutná, s úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho, ktorý všetku lož, zlobu, faloš, klam ľudí poznal prv ako ty.

Dvakrát pomáhala pri príprave úteku väznených katolíckych kňazov – úspešný bol čiastočne jeden pokus. Po jednom kňazovom pokuse o útek, na ktorom spolupracovala, sa modlila: „Pane Ježišu, za jeho život obetujem môj jediný. Pomôž mu ostať nažive!“ Aj keď kňaza chytili a odsúdili, Zdenkina modlitba bola vyslyšaná, lebo zomrel až po prepustení z väzenia vo vysokom veku. Druhý pokus o útek viacerých kňazov bol neúspešný a sestru Zdenku po ňom vo vyšetrovacej väzbe kruto mučili rôznymi spôsobmi, aby prezradila informácie, aj keď sa vôbec nevzťahovali na daný skutok úteku kňazov.

On ťa už len necháva kráčať po vyšliapanej ceste.

Napokon ju odsúdili na dvanásť rokov väzenia a desať rokov straty občianskych práv za údajnú velezradu. Od roku 1952 do roku 1955 ju premiestňovali z jedného väzenia do druhého. Neprechovávala nenávisť voči svojim mučiteľom, všetky utrpenia znášala s hrdinskou trpezlivosťou i ochotou zomrieť pre Boha a dobro Cirkvi. „Odpustenie je najväčšia vec v živote,“ vyriekla, keď ju skoro ubili na smrť.

Aká nevďačná by si bola, keby si sa všetkému neusmiala!

Keďže mala zhubný nádor, tak ju pre vážne zdravotné problémy prepustili, aby nezomrela vo väzení. Usmievavá Božia služobnica sestra Zdenka zomrela o pár mesiacov, 31. júla 1955 v nemocnici v Trnave. Je prvá blahoslavená žena v našich novodobých dejinách.

MODLITBA BL. ZDENKY SCHELINGOVEJ

Usmievaj sa! S úsmevom trhaj ružičky bolesti, s úsmevom rozdávaj slová… S úsmevom pomáhaj, s úsmevom prijímaj nespravodlivosti, s úsmevom nes nepravdu o sebe! S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú. S úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí, s úsmevom kráčaj, i keď si veľmi smutná, s úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho, ktorý všetku lož, zlobu, faloš, klam ľudí, poznal prv ako ty. On ťa už len necháva kráčať po vyšliapanej ceste. Aká nevďačná by si bola, keby si sa všetkému neusmiala!

Snímka: zdenka.sk

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00