TOP

#ziveslovo 25.10.2019

Ježiš povedal zástupom: „Keď zbadáte, že na západe vystupuje oblak, hneď hovoríte: ‚Dážď príde,‘ a býva tak. A keď veje južný vietor, hovoríte: ‚Bude horúco,‘ a býva.

Pokrytci, vzhľad zeme a neba viete posúdiť. Ako to, že terajší čas posúdiť neviete? Prečo sami od seba neusúdite, čo je spravodlivé?

Keď ideš so svojím protivníkom pred vrchnosť, usiluj sa s ním cestou vyrovnať, aby ťa nezavliekol k sudcovi, lebo sudca ťa vydá drábovi a dráb ťa vrhne do väzenia. Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“

Lk 12, 54-59

 

sestra Alena Barvirčáková CJ

Dnešné evanjelium by sme mohli rozdeliť na dve časti. Prvá hovorí o vnímavosti na znamenia a druhá o predvídavosti. Téme počasia sa chtiac-nechtiac venujeme každý deň, predovšetkým ak potrebujeme byť dlhšie vonku. Rozmýšľame, ako sa primerane obliecť. V Ježišových časoch ľudia pozerali na oblohu, v súčasnosti viac sledujeme predpoveď počasia prostredníctvom televízie, rôznych aplikácií v mobile alebo webových stránok. A napriek všetkým týmto vymoženostiam, predsa len sa pozrieme z okna alebo otvoríme dvere, aby sme sa pozreli na oblohu.

Možno podobný postup by sme mohli zvoliť aj pri dôležitejších rozhodnutiach v našom živote. Svätý Ignác z Loyoly vo svojich duchovných cvičeniach hovorí o rozlišovaní duchov. Tieto pravidlá nám majú pomôcť pri rozhodnutiach v našom živote, keď nejde o to, či zmokneme, ale o to, či budeme, alebo nebudeme plniť Božiu vôľu.

 

TIP NA DNES:

Skúsim si dnes počas celého dňa všímať, na základe čoho sa rozhodujem a aké sú dôsledky mojich rozhodnutí.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Komentáre

Žije v krásnej dedine pri Trenčíne a je študentom Fakulty informačných technológií VUT v Brne. Veľmi rád cestuje po svete a spoznáva nové miesta. Medzi jeho záľuby patrí technika, čítanie kníh a beh.