Aj dnes si môžeme vybrať, aký postoj voči Ježišovi zaujmeme. Poslúchneme ho?

Aj dnes si môžeme vybrať, aký postoj voči Ježišovi zaujmeme. Poslúchneme ho?

Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: "Ak chceš môžeš ma očistiť." Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: "Chcem, buď čistý!" Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: "Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš - im na svedectvo." Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.

Mk 1, 40-45

V dnešnom evanjeliu si môžeme všimnúť postoj malomocného – túžbu a neposlušnosť, a Ježišov súcit a prísnosť. Človek má slobodnú vôľu a vždy sa môže rozhodnúť, aký postoj zaujme. Príkladom nám môže byť sv. Vitalis z Gazy, ktorý si za svoju mzdu zarobenú ťažkou prácou každý deň „prenajal“ jednu prostitútku z mesta Alexandria, aby jej rozprával o dôstojnosti a hodnote ženy a o tom, že si žiadna z týchto žien nezaslúži, aby ju iní za peniaze používali ako objekt svojej žiadostivosti. Mnohé prostitútky v meste nakoniec opustili tento spôsob živobytia a stali sa dobrými manželkami a matkami. Tak ako oni, aj my si môžeme vybrať.

TIP NA DNES:

O čo ma dnes Ježiš žiada? Možno ma pozýva urobiť niečo konkrétne. Poslúchnem ho?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00