Učeníci sa obávajú, no Ježiš ich uisťuje a dáva im nádej

Učeníci sa obávajú, no Ježiš ich uisťuje a dáva im nádej

V dialógu odohrávajúcom sa medzi Ježišom a apoštolmi zaznieva dvakrát slovo „opustiť“. Prvýkrát s tónom neistoty, druhýkrát už s významom plným nádeje. Učeníci sa obávajú, no Ježiš ich uisťuje a dáva im nádej. Takýto postoj môžeme vnímať aj u sv. Benedikta, ktorého sviatok dnes slávime. Sv. Benedikt študoval v Ríme rétoriku, ale keď videl, že schopnosť rečníctva sa zneužíva a nevedie k pravde, vzdal […]

Aké dary mi zveril Boh? Ako sa s nimi viem deliť s druhými?

Aké dary mi zveril Boh? Ako sa s nimi viem deliť s druhými?

V dnešný deň si spomíname na svätého Barnabáša, ktorý dostal meno od apoštolov alebo od prvých kresťanov vďaka tomu, že vedel pekne hovoriť a mal osobitný dar presviedčať a potešovať iných. To, čo dostal, daroval. K tomu nás vyzýva aj dnešné evanjelium: byť štedrí. Boh nám dal veľa darov a je iba na nás, či si ich necháme […]

Vôľa Otca je, aby naša radosť bola úplná

Vôľa Otca je, aby naša radosť bola úplná

Dnešné evanjelium začína úžasnými slovami, ktoré Ježiš adresoval svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. (…) Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.“Je to veľmi hlboký odkaz. V texte nie je priamo vyjadrená Otcova vôľa, ale taký je zmysel Ježišových slov. Vôľa Otca […]

Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou

Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou

Ježiš prichádza z neba. Prichádza z neba, o ktorom ani ucho nepočulo a ktoré ani oko nevidelo – ani do ľudského srdca nevystúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Na mnohých miestach evanjelia sme svedkami toho, že Ježiš hovorí a koná ako ten, ktorý je zasiahnutý nekonečnou láskou, a preto vidí ľudí a veci […]

Znamenia a zázraky pomáhajú našej viere

Znamenia a zázraky pomáhajú našej viere

Znamenia a zázraky pomáhajú našej viere, no veriť bez akéhokoľvek zázraku, tomu sa hovorí viera. Mnohí uverili v Ježiša na základe zázrakov, hoci Pán Ježiš primárne nerobil zázraky, aby verili, ale pretože verili. Viera je veľmi dôležitá pre prijatie zázraku a Pán Ježiš často vyčítal nevieru nielen ľuďom, ale aj apoštolom. Mnohí však uverili v […]

Verím Bohu, aj keď veci nejdú podľa mojich predstáv?

Verím Bohu, aj keď veci nejdú podľa mojich predstáv?

Pozrime sa dnes na odvahu malomocného. Bol vylúčený zo spoločnosti, mal sa vyhýbať akémukoľvek kontaktu s inou osobou, a preto by sa dalo by povedať, že bol akoby mŕtvy – pochovaný za živa. On však prichádza za Ježišom. Už nemá čo stratiť,pretože stratil všetko. Jedinou nádejou je preňho Ježiš. Uveril, že je Božím Synom,a v jeho Božstvoverí, aj […]

Aj dnes si môžeme vybrať, aký postoj voči Ježišovi zaujmeme. Poslúchneme ho?

Aj dnes si môžeme vybrať, aký postoj voči Ježišovi zaujmeme. Poslúchneme ho?

V dnešnom evanjeliu si môžeme všimnúť postoj malomocného – túžbu a neposlušnosť, a Ježišov súcit a prísnosť. Človek má slobodnú vôľu a vždy sa môže rozhodnúť, aký postoj zaujme. Príkladom nám môže byť sv. Vitalis z Gazy, ktorý si za svoju mzdu zarobenú ťažkou prácou každý deň „prenajal“ jednu prostitútku z mesta Alexandria, aby jej rozprával o dôstojnosti a hodnote […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+