Aj my sme pozvaní pripraviť cestu Pánovi

Aj my sme pozvaní pripraviť cestu Pánovi

Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. Od dní Jána Krstiteľa podnes trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú. Lebo všetci Proroci i Zákon prorokovali až po Jána: A on sám - ak to chcete prijať - je Eliáš, ktorý má prísť. Kto má uši, nech počúva!

Mt 11, 11 – 15

Ján Krstiteľ, známy ako ten, čo pripravuje cestu Pánovi. Ježiš dnes hovorí, že z ľudí niet nikoho väčšieho, a predsa – aj tí najmenší v nebi sú väčší ako on. Podobne dnešný svätec, Ján od Kríža, pripravoval cestu Pánovi, hoci sám neraz prežíval temnotu. Možno nemusíme robiť veľké veci, nosiť púštne šaty ani prežiť život v pôste. Aj my sme však pozvaní. Pripraviť cestu Pánovi tam, kde sme, možno úplne jednoducho a obyčajne. Urobiť domáce práce bez zbytočných slov, vypočuť si priateľa, spraviť pre niekoho niečo navyše. Sú to však malé kroky do nebeského kráľovstva, kde sa každý skutok lásky znásobuje.

TIP NA DNES:

Skúsim dnes urobiť dačo, čo ma niečo stojí, a tak pripravím cestu Pánovi. Odmenou mi bude poklad v nebi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00