Aj my sme pozvaní pripraviť cestu Pánovi

Aj my sme pozvaní pripraviť cestu Pánovi

Ján Krstiteľ, známy ako ten, čo pripravuje cestu Pánovi. Ježiš dnes hovorí, že z ľudí niet nikoho väčšieho, a predsa – aj tí najmenší v nebi sú väčší ako on. Podobne dnešný svätec, Ján od Kríža, pripravoval cestu Pánovi, hoci sám neraz prežíval temnotu. Možno nemusíme robiť veľké veci, nosiť púštne šaty ani prežiť život v pôste. Aj my […]

Najväčšia sloboda sa nachádza v láske a službe

Najväčšia sloboda sa nachádza v láske a službe

„… keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: ‚Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.‘“ Uf, celkom drsné slová. Nehovorí vari Ježiš na inom mieste, že nás už nenazýva sluhami, ale priateľmi? Ako to teda je? Sluha je ten, ktorý plní príkazy toho, komu slúži. Aj Ježiš nám zanechal prikázanie, ktoré […]

Šťastní sú tí, ktorí konajú podľa Slova

Šťastní sú tí, ktorí konajú podľa Slova

Dnes mám narodeniny. Aj mne sa chce dnes so ženou z evanjelia povedať: „Blahoslavený život, ktorý ma nosil.“ Som vďačná za svoju maminu, jej starostlivosť a obetavú lásku. Ježiš však hovorí, že blahoslavení, teda šťastní sú tí, ktorí počúvajú Božie slovo a konajú podľa neho. Neruší prvé, ale ho dopĺňa. Je dobré tešiť sa, oslavovať a radovať sa v tomto […]

Niekedy stačí len zdvihnúť zrak

Niekedy stačí len zdvihnúť zrak

„Pozri sa hore“ – toto mi často Boh pripomína, keď so sklonenou hlavou hľadím na svoje vlastné trápenia a mám pocit, že ma tlačia k zemi. Či už sa prechádzam v prírode a pozriem na nebo, alebo sa modlím v tichu kostola a pozriem na kríž, odvrátim vtedy zrak od seba a tam ho nájdem. Rovnako ako Izraeliti na púšti našli uzdravenie […]

Dokážeme sa úplne odovzdať do Božích rúk?

Dokážeme sa úplne odovzdať do Božích rúk?

Dnes čítame o tom, ako Ježiš hovorí učeníkom, že bude vydaný. Aká veľká láska, keď ten, ktorý stvoril človeka, sa mu úplne odovzdá do rúk. Do ľudských rúk, ktoré tak často zlyhávajú v láske. Do rúk, ktoré ho napokon pribijú na drevo kríža. Aká veľká odovzdanosť. Ježiš sa (odo)vzdáva. A podobne urobil dnešný svätec, Maximilián Kolbe. Vzdal sa […]

Kto vytrvá, bude spasený

Kto vytrvá, bude spasený

Vytrvalosť. Máme za sebou viac ako polovicu tohto roka. Čo naše novoročné predsavzatia? Čo naše rozhodnutia veriť Bohu viacej, viacej milovať, odpúšťať alebo byť štedrejší? Čas mnohé veci preskúša. Každý z nás má svoje boje, v ktorých zápasí možno o vieru, možno o vzťah, na ktorom mu záleží. Ježiš hovorí dnes jasne: kto vytrvá, bude spasený. Hoci to nie […]

Božie slovo je ako zamilovaný list

Božie slovo je ako zamilovaný list

„Kým sa všetko nesplní…“ Božie slovo je plné nádherných prisľúbení. Je ako zamilovaný list od Boha pre človeka. Boh nám v ňom pripomína dôležité pravdy. To, že nám dá budúcnosť a nádej, že zotrie z očí každú slzu, že bolesti viac nebude. Hovorí, že jeho ranami sme uzdravení, že nám znova a znova odpúšťa. Povzbudzuje nás v ťažkých časoch, dodáva […]

Ježiš nenecháva veci nedokončené

Ježiš nenecháva veci nedokončené

Ježiš dobre vie, že učeníci prežívajú smútok a bolesť z toho, že odchádza. Rozumie, a preto prosí Otca, aby im zoslal Tešiteľa, ktorý už bude s nimi navždy. Niekedy nerozumieme stratám v našich životoch možno presne tak ako ani učeníci. Ale Ježiš sľubuje učeníkom a aj nám, že nás nenechá ako siroty bez lásky. Ježiš nenecháva veci nedokončené, dáva radosť namiesto […]

Láska spoznáva lásku

Láska spoznáva lásku

Predstavujem si celú túto situáciu – prebdená noc, neúspešný lov, zrazu neznámy muž na brehu, ktorý hovorí, čo majú robiť. Aj tu sa ukazuje Ježišova starostlivosť o to, aby boli potreby učeníkov, i tie telesné, naplnené. Učeníci počúvnu a stane sa zázrak – rýb je toľko, že takmer nezvládnu vytiahnuť sieť. Kým sú všetci rozrušení a nechápu, čo sa […]

Odpustenie je ako prepustenie človeka na slobodu

Odpustenie je ako prepustenie človeka na slobodu

C. S. Lewis hovorí, že odpustenie je nádherná myšlienka, pokiaľ sa netýka nás samých. Napriek tomu nás Ježiš dnes volá, aby sme zo srdca odpustili každý svojmu bratovi. Pozýva nás preukázať lásku a to najväčšie milosrdenstvo práve tam, kde je to pre nás najťažšie. A to nie raz ani sedem ráz, ale rovno sedemdesiatsedem ráz. […]

Buďme s Tým, ktorý má všetko

Buďme s Tým, ktorý má všetko

My ľudia sme niekedy veľmi zábudliví podobne ako apoštoli v dnešnom evanjeliu. Rozprávajú sa medzi sebou o tom, čo im chýba, namiesto toho, aby prišli za Tým, ktorý má všetko. Veľmi rýchlo zabudli na to, že Ježiš naplnil každú ich potrebu, a to dokonca aj v prípade, keď si to vyžadovalo zázrak. Napriek tomu, že videli plné koše odrobín, […]

Láska je jediná odpoveď, na ktorej záleží

Láska je jediná odpoveď, na ktorej záleží

Ježiš je vždy osobný. Predstavujem si, že tak ako zavolal Léviho, zavolal aj ostatných, čo s ním jedli. Mýtnici a hriešnici. A on sa s nimi pri večeri rozpráva, smeje, diskutuje. Pozná celý ich príbeh, ich minulosť i všetky okolnosti, ktoré ich tam v ten večer priviedli. Miluje ich tam, kde sú, s tým, čo majú. Jediní, ktorí s touto láskou majú problém, […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+