Aj my sme spoluzodpovední za obraz Krista vo svete

Aj my sme spoluzodpovední za obraz Krista vo svete

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Mk 16, 15-18

Stokrát prečítaný úryvok, a stále vie prekvapiť. Slová „všetkému stvoreniu“ sú dnes tým prekvapením, novým uvedomením si všeobecnosti nášho ohlasovania. Hovoriť o Bohu slovom, ale predovšetkým príkladom – v rodine, škole či na pracovisku –, je pre nás známou povinnosťou. Uvedomujeme si svoju spoluzodpovednosť za obraz Krista vo svete. Ježiš však náš zoznam pôsobísk rozširuje slovami „všetkému stvorenstvu“ – okoloidúcim, opustenej pani susede, bezdomovcovi schúlenom pri múre i hladnému vtáčaťu za oknom. A sme to tiež my sami, kto si má pripomínať, že Ježiš je Pán a že zomrel, aby sme my mali život.

TIP NA DNES:

Opäť si prečítam dnešný úryvok z evanjelia a nechám ho v sebe pôsobiť. Poprosím Boha, aby mi dal odvahu žiť svoju vieru nahlas.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00