Ak chceme byť zdraví, chráňme sa hriechu

Ak chceme byť zdraví, chráňme sa hriechu

On nastúpil na loďku preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: "Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy." Vtedy si niektorí zákonníci povedali: "Tento sa rúha." Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: "Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň a chod"? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" A on vstal a odišiel domov. Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

Mt 9, 1 – 8

Ježiš dobre vedel, že existuje vzťah medzi telesnou chorobou, v tomto prípade medzi ochrnutím človeka, a hriechom. Hriech v prvom rade spôsobuje vnútorné zranenie a to sa môže prenesene prejaviť ako choroba. Hriech však nepotrebuje prostredníka, no môže sa prejaviť priamo v duševnej a telesnej rovine. Príkladom môže byť nezriadený život, alkohol alebo drogy. Hriech leží v človeku ako cudzie teleso a spôsobuje problémy. Ježiš dobre poznal pozadie ťažkostí ochrnutého muža, preto ho neposielal k lekárovi, ktorý by hľadal pomoc v rôznych medikamentoch, ale povedal mu, že jeho hriechy sú odpustené, a muž sa uzdravil.

TIP NA DNES:

Ak chcem byť zdravý, musím sa chrániť hriechu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00