Boh vie rozmnožiť aj z toho mála, čo máme

Boh vie rozmnožiť aj z toho mála, čo máme

Uvedomili ste si niekedy pri svätej omši, že Bohu nedávame nič, čo je naše? Veď aj ten chlieb a víno máme od neho. Všetko je jeho. Tento evanjeliový príbeh ukazuje zvláštnu výmenu. Ježiš nemá v rukách nič. A apoštoli majú len minimum. Učeníci mu dajú to svoje málo, on to rozmnoží a mnohonásobne väčšie dá späť svojim apoštolom. Tak […]

Ježiš bol milosrdný, ale aj silne radikálny

Ježiš bol milosrdný, ale aj silne radikálny

Niečo za niečo. Ty mne a ja tebe. Takto zmýšľajú tí, ktorí nedokážu darovať bez odplaty. Jeden rabín sa pýtal svojho syna, koľko dolárov mu ostane, keď ich od otca dostane tristo a sto daruje chudobným. Syn odpovedal, že mu ostane dvesto dolárov. „Nie,“ povedal otec, „dvesto dolárov ľahko minieš, ani nevieš ako a nemáš ich. Zostane ti […]

Netrpíme aj my duchovnou slepotou?

Netrpíme aj my duchovnou slepotou?

Nedávno som čítal rozhovor s jedným pútnikom, ktorý cestoval vlakom do Lúrd. V kupé sedela aj jedna žena, tak sa s ňou dal do reči. Na otázku, či je veriaca, odpovedala, že nie. Do Lúrd šla na výlet. A dodala: „Neuverím, ani keby som tam videla, že mŕtvi vstávajú k životu.“ Existujú dva druhy slepoty. Telesná, keď má človek poškodený […]

V zdravej viere býva radostné srdce

V zdravej viere býva radostné srdce

V tejto evanjeliovej časti vidíme, že neexistuje iba choroba telesná, ktorou trpela Šimonova testiná, ale aj choroba duchovná, ktorá sa prejavovala u ľudí postihnutých zlým duchom. Ježiš bol dobrý diagnostik. Nepriateľ je veľmi rafinovaný a jeho prejavy majú najrôznejšie podoby. Často sa prejavujú prostredníctvom telesných alebo duševných chorôb. Typickým príkladom je alkohol či drogy. Ľudia nimi bývajú doslova […]

Sme nadšení z Ježiša a pre Ježiša?

Sme nadšení z Ježiša a pre Ježiša?

Peter, Jakub a Ján boli povolaní na cestu na horu premenenia. Tak ako oni, i my sme každú nedeľu pozvaní na horu premenenia, ktorou je v kostole oltár. Aj tu dochádza k premene chleba a vína na telo a krv Pána Ježiša. Oni traja žasli. Žasneme tiež, keď kňaz hovorí slová: „Vezmite a jedzte…“? Nie sme v tú chvíľu myšlienkami kdesi inde ako […]

Ak chceme byť zdraví, chráňme sa hriechu

Ak chceme byť zdraví, chráňme sa hriechu

Ježiš dobre vedel, že existuje vzťah medzi telesnou chorobou, v tomto prípade medzi ochrnutím človeka, a hriechom. Hriech v prvom rade spôsobuje vnútorné zranenie a to sa môže prenesene prejaviť ako choroba. Hriech však nepotrebuje prostredníka, no môže sa prejaviť priamo v duševnej a telesnej rovine. Príkladom môže byť nezriadený život, alkohol alebo drogy. Hriech leží v človeku ako cudzie teleso a spôsobuje […]

Našou úlohou je vydávať svedectvo

Našou úlohou je vydávať svedectvo

Taktika nepriateľa je stále rovnaká – je to taktika ľsti. Farizeji a herodiáni prichádzajú s láskavou tvárou. Najprv Ježiša pochvália za to, že hovorí pravdu a učí Božej ceste. Avšak za touto maskou sa ukrýva jedovatá otázka. Nebolo to prvýkrát, čo chceli Ježiša „chytiť za slovo“. Tú istú taktiku používali Kristovi nepriatelia po celé storočia až dodnes. Hovorí […]

Túžime vidieť viac ako len očami?

Túžime vidieť viac ako len očami?

Veta: „Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí,“ je na jednej strane prianie, aby sa potvrdilo Ježišovo božstvo, a na druhej strane žiadosť, ktorá nemôže byť za života človeka splnená, pretože vidieť Božiu tvár možno až po smrti. Filipov pohľad bol jednostranný. Videl iba živého Ježiša – Boha v ľudskej podobe. Jeho skutky mu zrejme nič nehovorili, […]

Láska sa ukazuje v skutkoch

Láska sa ukazuje v skutkoch

Raz som od svojho priateľa dostal obrázok, kde vedľa seba sedia apoštoli a Ježiš im umýva nohy. Je otočený chrbtom, takže mu nie je vidieť priamo do tváre, no zrkadlí sa vo vode, ktorá je v umývadle na zemi. Krásne vyjadrené, že láska sa neodráža a neukazuje iba na tvári, ale v skutkoch. No Ježišovi nejde iba o samotný skutok, […]

Ježiš bol maximalista

Ježiš bol maximalista

„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec“ (Lk 6, 36). „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48). „A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho a odhoď od seba“ (Mt 18, 9). Všetky tieto Ježišove príkazy sú maximalistické. Ježiš bol maximalista. Vedel, že v prvej ani v druhej vete nemôžeme dosiahnuť […]

Všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení

Všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení

Posledná veta tohto evanjelia hovorí, že všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Predstavme si Ježiša, ktorý je magnet, a človeka, ktorý je železným predmetom. Čím je človek ďalej od Ježiša, tým menej je magnetizovaný a tým menej ho Ježiš priťahuje. Vo chvíli, keď sa k nemu začína približovať, Ježišove siločiary majú väčší vplyv. To vedie k tomu, že […]

Túžim vidieť Božieho Syna?

Túžim vidieť Božieho Syna?

V tomto úryvku sa stretávame s ľuďmi, ktorých môžeme rozdeliť do troch kategórií. Tí, ktorí Ježiša hľadajú; tí, ktorí sú voči nemu ľahostajní; a tí, ktorí ho nenávidia. Do prvej kategórie patria traja králi. Idú dlho, peši, nehľadia na únavu a náročnosť cesty. Túžia vidieť Božieho Syna. Do druhej kategórie patria veľkňazi a zákonníci, ktorí napriek tomu, že boli znalcami […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+