Ak chceme klásť nároky, tak najprv na seba

Ak chceme klásť nároky, tak najprv na seba

Vtedy Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: "Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť. Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi. Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší; bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Mt 23, 1 – 12

Vtedy boli morálnou elitou, dnes sú synonymom pokrytectva. Farizeji. Ako sa dá padnúť aj z duchovnej výšky? Ježiš to vie: hovorili, ale nekonali. Dnešné evanjelium pokračuje siedmimi výstrahami „beda“. Ježiš odkazuje: „Beda vám, farizeji, lebo ste ako obielené hroby: zvonku pekné, ale zvnútra plné mŕtvolného zápachu“ (porov. Mt 23, 27 – 28). Dá sa to čítať ako varovanie elitám: „Napriek tomu, že ste na vrchole, nezakladajte si na svojom postavení. Nevyvyšujte sa, aby ste sa nestali slepými vodcami. Neprestaňte slúžiť.“ Platí však aj beda nám: ak chceme klásť nároky, tak najprv na seba. A namiesto úst plných slov majme radšej ruky plné činov.

TIP NA DNES:

Dám si pauzu od toho, aby som druhým radil, čo majú robiť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00