Plávajme proti prúdu!

Plávajme proti prúdu!

Na Spišskej Kapitule je v kaplnke vyobrazený šestnásty verš tejto kapitoly: „Posielam vás ako ovce medzi vlkov.“ Dal ju vymaľovať Ján Vojtaššák, ktorého znázornili, ako vysväcuje kňazov, a kdesi v pozadí už číha vlk. Je viac než pravdepodobné, že predvídal svoje vlastné utrpenie, ale aj prenasledovanie kresťanov počas komunizmu. Dnes možno nečelíme otvorenej perzekúcii, ale občas – najmä […]

Ježiš nás varuje pred nečinnosťou

Ježiš nás varuje pred nečinnosťou

Je možno zvláštne, že Syn človeka sa na poslednom súde nepýta na počet absolvovaných svätých omší ani úspešne vykonaných spovedí. Hovorí o uhasenom smäde. Ešte zvláštnejšia je reakcia oboch skupín – „ľavičiari“ aj „pravičiari“ sa pýtajú: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa?“ Kým spravodliví, zdá sa, brali život prirodzene a […]

Zverme všetky vzťahy do náručia Ježišovi

Zverme všetky vzťahy do náručia Ježišovi

Dnešná stať patrí zrejme medzi najkontroverznejšie časti Písma – prípadne medzi také, ktorým najmenej rozumieme. Ten, kto prináša pokoj, chce vrhnúť na zem oheň? Ježiš, ktorý požehnáva rodinu, ju chce rozdeliť? Spevák John M. Talbot vnáša viac svetla: aby sme mohli nasledovať Božieho Syna, musíme sa vzdať minulých vzorcov správania a do našich vzťahov vpustiť Ježiša. […]

Nasledujme Božiu matku!

Nasledujme Božiu matku!

Ježiš káže zástupu, ktorý sa naňho tlačí, v podobenstvách o rozsievačovi a o lampe. Zrazu za ním prichádza jeho matka s bratmi. Na prvý pohľad odpovedá príkro: akoby ich chcel nechať stáť vonku, pre neho už nedôležitých. Nemal reagovať inak? Evanjelium nám viac neprezrádza, no celá situácia mohla vyzerať úplne inak. Ježiš pokynie rukou, aby podišli bližšie. Kým Mária prichádza […]

Ak chceme klásť nároky, tak najprv na seba

Ak chceme klásť nároky, tak najprv na seba

Vtedy boli morálnou elitou, dnes sú synonymom pokrytectva. Farizeji. Ako sa dá padnúť aj z duchovnej výšky? Ježiš to vie: hovorili, ale nekonali. Dnešné evanjelium pokračuje siedmimi výstrahami „beda“. Ježiš odkazuje: „Beda vám, farizeji, lebo ste ako obielené hroby: zvonku pekné, ale zvnútra plné mŕtvolného zápachu“ (porov. Mt 23, 27 – 28). Dá sa to čítať […]

Chápať Ježiša znamená obrátiť sa

Chápať Ježiša znamená obrátiť sa

Umenie k nám často prehovára i bez veľkých slov. S renesančným géniom Leonardom da Vinci sa spája výraz „saper vedere“ – „vedieť vidieť“. Autor Poslednej večere určite nemal na mysli iba vizuálne schopnosti potrebné pre maliara, ale istú vnútornú danosť, ktorá nám umožňuje vidieť hlbšie – možno až preniknúť k „podstate“. Pred nami to pochopil už Exupéry, ktorý pripomenul, […]

Ak nebudeme súdiť, nebudeme (od)súdení

Ak nebudeme súdiť, nebudeme (od)súdení

Ježišovo kázanie na hore obsahuje veľa téz, čo a ako máme robiť. Napríklad tam zaznievajú blahoslavenstvá, Otče náš, ale takisto výzva milovať nepriateľov. Jedným z Ježišových príkazov je neposudzovať druhých. Sám sa to stále učím. Uvažujem, či nám Ježiš neponúka veľké oslobodenie: Ak nebudeme súdiť, ani my sami nebudeme (od)súdení. To, čo sa najprv zdá ako nepríjemný […]

Kto miluje, môže viesť ostatných

Kto miluje, môže viesť ostatných

Premýšľam, či v poslednej kapitole Jánovho evanjelia nie je ukrytý kód pre pastierov Božieho stáda. Aj prvý, aj druhý, aj tretí raz – jednoducho vždy milovať Boha. A kto miluje, môže viesť ostatných. Ján svedčí, že „Ježiš urobil ešte veľa iného“. Jeho evanjelium sa završuje slovami: „Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom […]

Ježiš je naším každodenným pokrmom

Ježiš je naším každodenným pokrmom

Klaviristka a speváčka Skyva počas jedného hudobno-poetického pásma striedala svoje pesničky s básňami. Už len z titulu jej umeleckého mena neprekvapí, že prišla s Chleboslovím. Pomedzi to uvádzala názvoslovie, ktoré súvisí so základným pokrmom z múky a vody. Nepamätám si presné výrazy, ale sám asociujem: domov, jedlo, teplo, pôda, práca, požehnanie… Dnes môžeme pridať aj iné dôležité Slovo do „chleboslovia“: Ježiša […]

Ježiš má pochopenie a riešenie

Ježiš má pochopenie a riešenie

Po štyroch dňoch v hrobe sa kameň zrazu odvaľuje, Lazárove svaly znova naberajú silu, mŕtvolne sfarbené telo získava farbu, otvárajú sa mu oči – a v obrysoch vidí Ježiša, ktorý ho silným hlasom volá, aby vyšiel von… Aha, bol som v hrobe, teraz vstávam – z mŕtvych? Šok! Je toho veľa v našom vnútri, čo odumiera, hnije a čo sme ukryli pod […]

Nezabúdame, komu sme uverili?

Nezabúdame, komu sme uverili?

Ktovie, prečo Boh dopustil, aby jeho Syna pokúšal diabol na púšti. Kto by odolal najesť sa, keď je hladný? Kto by sa nerád predviedol, keď vie, že sa mu nič nemôže stať? A napokon kto by nechcel vládnuť celému svetu? Ježiš však neopúšťa cestu pre chodník. Pre diablove chvíľkové lákadlá nestráca zo zreteľa svoje celkové poslanie […]

K čomu sme povolaní my sami?

K čomu sme povolaní my sami?

Keď som sa profesora Csontosa v knihe Boh sa neunaví odpúšťaním spýtal, či majú jezuiti dostatok nových povolaní, odpovedal inak, ako som čakal: „Pán Boh má dosť povolaní. Len je otázne, aké prostredie vytvárame, či sa povolania môžu prebudiť, či majú šancu vidieť svedectvo.“ Každý z nás je povolaný k všeobecnému kňazstvu: „Každý pokrstený je povolaný k službe Krista […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+