Ak chceme počuť Boží hlas, trávme s Pánom veľa času

Ak chceme počuť Boží hlas, trávme s Pánom veľa času

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.

Mt 1, 18 – 24

Svätá rodina je pre nás vzorom poslušnosti. Mária a Jozef bez váhania poslúchajú Boží hlas, hoci od nich žiada absolútne nepochopiteľné veci – priviesť na svet a vychovávať Božieho Syna. A oni túto úlohu plnili v tichosti a pokore. Také niečo je možné len ľuďom, ktorí sú úplne odovzdaní Bohu, naplnení jeho prítomnosťou. Tak aj my: čím viac času budeme s Bohom tráviť, tým budeme schopnejší počuť jeho hlas. A keď sa potom ako Mária a Jozef rozhodneme dôverovať mu a ísť do vecí, do ktorých nás volá, či už maličkých, alebo takých, ktoré nás presahujú, dostaneme všetky milosti na ich zvládnutie.

TIP NA DNES:

Dnes sa niečoho zrieknem, aby som mohol tráviť viac času s Bohom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00