Ak chceme počuť Boží hlas, trávme s Pánom veľa času

Ak chceme počuť Boží hlas, trávme s Pánom veľa času

Svätá rodina je pre nás vzorom poslušnosti. Mária a Jozef bez váhania poslúchajú Boží hlas, hoci od nich žiada absolútne nepochopiteľné veci – priviesť na svet a vychovávať Božieho Syna. A oni túto úlohu plnili v tichosti a pokore. Také niečo je možné len ľuďom, ktorí sú úplne odovzdaní Bohu, naplnení jeho prítomnosťou. Tak aj my: čím viac času budeme […]

Udržiavajme si vieru zapnutú!

Udržiavajme si vieru zapnutú!

Ako vyzerajú naše všedné dni? Škola, práca, priatelia, rodina, deti, únava a spať. Keby znenazdajky prišiel Ježiš na návštevu, našiel by vieru v našej každodennosti? Alebo by nás našiel utopených v kolotoči povinností? Životné tempo sa zrýchľuje a momentov, keď sa zastavíme a spočinieme hoc i v krátkej modlitbe, je málo. V dnešnej dobe máme však aj množstvo výdobytkov, ktoré nás môžu počas […]

Oblečme si Božiu výzbroj

Oblečme si Božiu výzbroj

Ježiš nás posiela ako baránkov medzi vlkov, posiela nás za našimi nepriateľmi a zdôrazňuje, aby sme si so sebou nič nebrali. To znie ako dosť náročná úloha. Keď sa však naučíme kráčať s dôverou v Božiu moc, naozaj nám nič iné nebude treba. Budeme schopní prinášať pokoj do hádok, radosť do beznádeje a uzdravenie medzi chorých. To všetko cez […]

Ježišovo jediné slovo vyrieši akýkoľvek problém

Ježišovo jediné slovo vyrieši akýkoľvek problém

Slová stotníka opakujeme na každej svätej omši – „povedz iba slovo a duša mi ozdravie“. Ako je to však počas našich dní? Veríme, že Ježišovo jediné slovo môže vyriešiť akýkoľvek náš problém, dokonca uzdraviť chorého? Veriť, že Ježiš takto „na diaľku“ vyrieši naše ťažkosti, nie je ľahké. No práve takáto viera hýbe Božím srdcom. Uvedomením si […]

Dávajme do rozhodnutí celé srdce

Dávajme do rozhodnutí celé srdce

Pri dôležitých životných rozhodnutiach neraz prežívame neistotu. Najradšej by sme si nechali nejaké zadné vrátka pre prípad, keď veci začnú byť ťažké, aby sme mohli vycúvať. Život s Ježišom však naberá úplne iný rozmer, keď sa rozhodneme naplno dôverovať jeho plánu s nami. Či už sme sa rozhodli pre život v manželstve, zasvätenom živote, alebo sme ešte len […]

Kde Pán koná zázraky, je potrebné pokorenie

Kde Pán koná zázraky, je potrebné pokorenie

Božiu prítomnosť pociťujeme asi najviac vtedy, keď sme svedkami nejakého zázraku. Z tejto eufórie však vieme veľmi ľahko skĺznuť do našej každodennosti, kde už Boha až tak nepociťujeme, kde sa snažíme všetko opäť zvládnuť svojimi silami. Ježiš nám v tomto slove pripomína, že tam, kde koná zázraky, je potrebný postoj pokánia. Teda uvedomenie si svojej hriešnosti a slabosti, […]

Ježiš nás posiela dvíhať skľúčených

Ježiš nás posiela dvíhať skľúčených

Ježiš posiela Dvanástich, aby dvíhali zmorených a sklesnutých ľudí. Tých, ktorí akoby boli bez pastiera, ktorí nemajú nádej. Dáva im moc uzdravovať každú chorobu, vyháňať zlých duchov. Nás takisto posiela ako robotníkov na žatvu. Posiela nás medzi našich najbližších, priateľov, kolegov, aby sme dvíhali skľúčených, smutných, utrápených. Možno nemáme práve dar vyháňať zlých duchov, no nejaký […]

Máme odvahu vykročiť s Ježišom?

Máme odvahu vykročiť s Ježišom?

Skôr než Ježiš posiela učeníkov prinášať jeho svedectvo do sveta, dáva im istotu, že je mu daná všetka moc a že je s nimi po všetky dni. Ježiš nás nenecháva v žiadnej ťažkosti samých. Neexistuje skúška, ktorou by nás nepreviedol. Je stále s nami, pripravený zasiahnuť svojou mocou. Toto však nebudeme zažívať v pohodlí nášho domova s vyloženými nohami. Posiela nás […]

Ježiš nás pozýva veriť mu

Ježiš nás pozýva veriť mu

Znovu sa narodiť. Ježiš prirovnáva tento nový život s Duchom Svätým k vetru – k niečomu, čo dokážeme započuť, ale nevieme, odkiaľ to prichádza a kam to pôjde. Takáto nevedomosť nám nemusí byť príjemná, predsa len máme radi veci vo svojich rukách. Neistotu, či budú naše modlitby vyslyšané, či príde k uzdraveniu, za ktoré sa toľko modlíme, zažívame asi často. […]

Bez Ježiša nemôžeme nič urobiť

Bez Ježiša nemôžeme nič urobiť

Túžba pochváliť sa tým, čo všetko pre Boha robíme, nám nie je cudzia. Radi sa pozdieľame o tom, akú novénu sme sa zvládli pomodliť, kde všade sme boli slúžiť, aké ďalšie pôstne predsavzatie sme si dali. Ježiš však v tomto podobenstve vyzdvihuje úplne iný postoj – uponížiť sa. Hľadieť na to, čo pre nás Ježiš spravil, a uvedomiť […]

Vytvorme chvíľku samoty pre Ježiša

Vytvorme chvíľku samoty pre Ježiša

Na to, aby učeníci boli účastní na tajomstve premenenia, ich Ježiš najprv vyvádza na vysoký vrch do samoty. Tam sa im zjavujú veľké tajomstvá viery, kým Ježiš je. Boh to túži zjavovať aj nám. Treba tu však ísť do samoty, do tej našej komôrky, zavrieť za sebou dvere. Vytvoriť tak Bohu priestor mimo hluku a ruchu […]

Ježiš je vždy pripravený uzdravovať

Ježiš je vždy pripravený uzdravovať

Ježiš je pripravený prichádzať medzi nás aj dnes, rozprávať sa s nami, konfrontovať nás v našich názoroch, pohľadoch na svet, na ľudí. On nás túži vo všetkom viesť, no my neraz zaslepení svojimi vlastnými názormi a predstavami o živote tento tichý hlas prepočujeme. Ako často radšej odsúdime, pomyslíme si svoje alebo sa pustíme do hádky miesto toho, aby sme […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+