Ak chceme riešiť zlo, musíme mať čisté srdcia

Ak chceme riešiť zlo, musíme mať čisté srdcia

Potom rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: "Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli." On im povedal: "Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda zbierajú kúkoľ a pália v ohni, tak bude aj na konci sveta: Syn človeka pošle svojich anjelov a vyzbierajú z jeho kráľovstva všetky pohoršenia a tých, čo pášu neprávosť, a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši, nech počúva!"

Mt 13, 36 – 43

Zdá sa, že ani po tisícročiach sa svet nemení. Aj dnes je vo svete veľa dobra i zla. Často nás to pobáda k tomu, aby sme so zlom bojovali. Je to však veľmi háklivá záležitosť. Musíme byť veľmi pozorní, aby sme pri odstraňovaní zla nezmarili veľa dobra. V podobenstve Syn človeka posiela anjelov, teda bytosti s čistým srdcom, aby vyzbierali zlo. Aj my, ak chceme riešiť zlo okolo nás, mali by sme byť ľuďmi čistého srdca. Ako chceme riešiť smietky u druhých, ak máme v sebe brvná? Ak bude menej zla v našom srdci, bude menej zla vo svete. Čím viac budeme Boží, tým objektívnejšie budeme vedieť posúdiť dobro a zlo.

TIP NA DNES:

Prejavím pred Pánom osobnú ľútosť nad svojimi hriechmi, slabosťami, zlyhaniami.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00