Naše plány sú prchavé, no Božie slovo nepominie

Naše plány sú prchavé, no Božie slovo nepominie

Tak radi by sme mali pod kontrolou budúcnosť, radi by sme ovplyvňovali to, čo sa má stať, alebo by sme o tom aspoň včas chceli vedieť. Avšak budúcnosť nie je v našich rukách. V našich rukách je iba prítomnosť, aj to len sčasti. Budúcnosť je v rukách Božích. Našou úlohou je, aby sme sa učili čítať Božiu vôľu, aby […]

Blahoslavení plačúci, lebo Ježiš je s nimi

Blahoslavení plačúci, lebo Ježiš je s nimi

Na ceste do Božieho kráľovstva nás Ježiš pozýva k dokonalosti, svätosti. V blahoslavenstvách nám ponúka konkrétny spôsob, ako to dosiahnuť. Všimnime si, že ich logika je v silnom protiklade s logikou sveta. Veď kto vo svete by vnímal ako šťastných tých, ktorí plačú alebo sú hladní, smädní, prenasledovaní? Ježiš však hovorí, že práve oni sú blahoslavení. Prečo? Lebo Ježiš […]

Ježiš prišiel kvôli hriešnikom…ja som prvý z nich

Ježiš prišiel kvôli hriešnikom…ja som prvý z nich

„Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva.“ Dlho sme si mysleli, že Cirkev je pre tých dobrých, čestných, spravodlivých. Vybudovali sme ju ako pevnosť, do ktorej sme nechceli vpustiť hocikoho, ba z ktorej sme posielali von tých, ktorí nezodpovedali štandardom. Toto Ježišovo slovo nás však usvedčuje z omylu. Ježiš prišiel ohlásiť Božie kráľovstvo všetkým […]

Vidíme Pána aj v otravných ľuďoch?

Vidíme Pána aj v otravných ľuďoch?

Pri čítaní podobenstva o ženíchovi a pannách myslíme obyčajne na chvíľu nášho prechodu do večnosti, keď sa stretneme s naším Pánom. Toto podobenstvo však môže poukazovať na oveľa bližší časový rámec – na súčasnosť. Veď každý deň sa stretávame s Pánom v našich bratoch a sestrách. Sme schopní vidieť v nich Ježiša? U tých, ktorí nám dobre robia, je to ľahšie, ale vidíme […]

Ak chceme riešiť zlo, musíme mať čisté srdcia

Ak chceme riešiť zlo, musíme mať čisté srdcia

Zdá sa, že ani po tisícročiach sa svet nemení. Aj dnes je vo svete veľa dobra i zla. Často nás to pobáda k tomu, aby sme so zlom bojovali. Je to však veľmi háklivá záležitosť. Musíme byť veľmi pozorní, aby sme pri odstraňovaní zla nezmarili veľa dobra. V podobenstve Syn človeka posiela anjelov, teda bytosti s čistým srdcom, aby […]

Pán nás obdarúva z milosti, nezaslúžene

Pán nás obdarúva z milosti, nezaslúžene

Stotník nebol členom vyvoleného národa, bol to pohan. Napriek tomu aj jemu sa ušlo z Ježišovej Božej moci, vďaka jeho viere. Neprehliadnime ani jeho ďalší postoj – pokoru. Ježiš sa ponúkol na návštevu – „prídem a uzdravím ho“. My by sme boli šťastní, to by bola udalosť! Stotník však reaguje ináč – „nie, netreba, načo sa budeš […]

Sme stvorení jeden pre druhého

Sme stvorení jeden pre druhého

Príchodom do Getsemanskej záhrady sa začína vrcholná etapa Ježišovho poslania – jeho utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Čakali by sme, že Ježiš sa tu prejaví ako mocný Boží Syn. Naopak, ukázal nám tu svoju ľudskosť, svoju podobnosť s nami, to, že on je Emanuel, Boh s nami. Trpí, má strach tak ako i my. Nechcel byť sám, volá so sebou […]

Práca nie je iba povinnosťou, je výsadou

Práca nie je iba povinnosťou, je výsadou

Ježiš ľudsky dozrieval pre svoje verejné účinkovanie v rodine. Otec mu vybral tento spôsob prípravy na jeho vykupiteľské dielo zaiste preto, lebo to tak považoval za správne. Aj z toho môžeme usudzovať, aká dôležitá je v Božom pláne spásy rodina. Vtedy i dnes. Keď dnes hľadíme na svätého Jozefa robotníka, hľadíme na všetkých otcov, ktorí sa usilujú svojou prácou […]

Sme ochotní prekročiť svoje pohodlie?

Sme ochotní prekročiť svoje pohodlie?

Centrálnou vetou dnešného evanjelia je Kajfášovo prorocké tvrdenie: „Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud, a nezahynie celý národ.“ Ježiš zomrel za iných. Niekedy, keď sme postavení pred nepríjemnú úlohu, sa pýtame: „Prečo ja? Prečo to nemôže urobiť niekto iný?“ Je to náš obranný postoj, ktorým si chceme chrániť svoje […]

Som znamením Božej lásky?

Som znamením Božej lásky?

Každá doba má svoje znamenia. Pre Ninivčanov bol znamením Jonáš, vďaka ktorému sa mali dať na pokánie. Ježiš prišiel ako znamenie pre Židov, ktorí v ňom mali spoznať Božiu záchranu. No a pre dnešný svet máme byť znamením my kresťania – znamením Božej lásky a jeho prítomnosti vo svete. Boh je väčší ako Šalamún aj ako Jonáš. Tento […]

Počúvame druhých s otvoreným srdcom?

Počúvame druhých s otvoreným srdcom?

Ježiš napriek tomu, že bol Boží Syn, nemal všade rovnaký úspech. Nepochodil ani u svojich rodákov. Tí ho síce obdivovali, aj jeho múdrosť, počúvali ho, vedeli o jeho zázrakoch, no nakoniec sa nad ním pohoršovali. Iní, keď zažili s Ježišom to isté, ho nasledovali. Prečo ten rozdiel? Všetko závisí od postoja, aký máme vybudovaný k druhému človeku. Dvaja ľudia […]

Význam slov doznieva v tichu

Význam slov doznieva v tichu

Muselo to byť úchvatné, čo pastieri rozprávali, veď to, čo sa prihodilo im, sa nestáva každý deň. Všetci ich počúvali s údivom, bola to senzácia. Mária sa však v tej chvíli správa pokojne, zdá sa, že je ticho. Rozprávanie pastierov si ukrýva v srdci a premýšľa o všetkom. Aký vzácny postoj pre dnešnú dobu – zostať ticho. Koľko sa dnes […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+