Ak máme Boha, máme všetko

Ak máme Boha, máme všetko

On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: "Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!"

Lk 6, 20 – 26

Prvé, čo nám príde na um pri slovách: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.“, je, že Ježiš určite myslel iba na súčasníkov. Pre dnešok to azda platiť nemôže. Chudobou, o ktorej tu Kristus hovorí, je neustály záujem o Boha, pocit závislosti na ňom. Bez neho sa cítime bezmocní, osamotení, slabí. Chudobní sa neopierajú o svoj časný život, o zásoby v komore, o luxusné auto v garáži, o svojich osobných lekárov, ale veria Bohu a všetko ostatné im slúži ako prostriedok na získanie neba. „Beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!“ Hovorí to sám Boží Syn. Pane, daj nám svoju milosť pochopiť, že jediným bohatstvom si ty. Ak máme Boha, máme všetko.

TIP NA DNES:

Ako konkrétne prejavím dnes svoju vieru v Boha?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00