Ježiš k sebe pozýva všetkých

Ježiš k sebe pozýva všetkých

Ježiš vie o našej únave, a preto nás pozýva, aby sme k nemu prichádzali. Nevolá len určitú skupinu ľudí, pozýva k sebe všetkých. Z toho nám jasne vyplýva, že Ježišovi na nás záleží, nie sme mu ľahostajní. Aký je to krásny pocit, keď nás sám Boh uisťuje, že nás posilní. Každému z nás dal v živote Boh určité poslanie a dal nám i talenty, […]

Nech je za naším “Odpúšťam” iba bodka

Nech je za naším “Odpúšťam” iba bodka

Ježiš podrobne vysvetľuje, ako sa máme správať k blížnemu, ktorý nám ublíži. Nemáme sa hnevať, hromžiť, nadávať, ale ak si uzná vinu, odpustiť mu aj sedemkrát za deň. My sa obyčajne správame tak, že síce povieme „odpúšťam ti“, ale… tam, kde má byť bodka, pridáme ešte zopár slov. Pán prikazuje: „Za hriechom pokarhanie, za pokarhaním ľútosť, […]

Ježiš od nás požaduje rozhodnutie

Ježiš od nás požaduje rozhodnutie

Ježiš od nás požaduje rozhodnutie. Človek, ktorému je zvestovaný Kristus, musí zaujať stanovisko – buď sa rozhodne pre Krista, alebo proti nemu. Nie je možná tretia cesta. V Starom zákone Boh prostredníctvom prorokov neustále volal svoj ľud k sebe a ten mu neprestajne odporoval. Ľudia počúvali jeho slová a mali ich prijať – ale neprijali. Podobne je to v Novom […]

Ak máme Boha, máme všetko

Ak máme Boha, máme všetko

Prvé, čo nám príde na um pri slovách: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo.“, je, že Ježiš určite myslel iba na súčasníkov. Pre dnešok to azda platiť nemôže. Chudobou, o ktorej tu Kristus hovorí, je neustály záujem o Boha, pocit závislosti na ňom. Bez neho sa cítime bezmocní, osamotení, slabí. Chudobní sa neopierajú o […]

Ak chceme prežiť búrky, skočme Otcovi do náručia

Ak chceme prežiť búrky, skočme Otcovi do náručia

Keby sme mali písať knihu o svojom živote, iste by to bol zaujímavý príbeh. V našich spomienkach by boli rôzne kapitoly, a asi u nikoho by nechýbala kapitola s názvom Búrky v mojom živote. Zažil ich aj apoštol Peter. A neboli to len búrky, s ktorými sa stretol ako rybár na mori, ale i búrky, ktoré mu pripravil Ježiš, aby sa Peter otestoval, akú […]

Boh nikoho nevylučuje zo svojej lásky

Boh nikoho nevylučuje zo svojej lásky

Ako krásne znelo v dnešnom evanjeliu, k čomu sme my kresťania poslaní. Znie to krásne, ale my vieme, ako žijeme vo svete. Nedokážeme ovládať sami seba, a tak vznikajú hádky, spory, nepriateľstvá. Keďže Boh miluje každého človeka, nepozná žiadnych nepriateľov. Aj keď sa niektorí stavajú voči nemu nepriateľsky, on napriek tomu nevylučuje zo svojej lásky nikoho. To všetko […]

Svieťme všade, kde sme

Svieťme všade, kde sme

Pán Ježiš sa nám dnes prihovára podobenstvom o svetle. Všimnime si, že svetlo nejestvuje pre seba. Svetlo nutne osvetľuje svoje okolie. Pán Ježiš nám ukladá úlohu, aby sme boli svetlom. A vraví: „Vy ste svetlo sveta.“ To znamená, že musíme svietiť všade, kde pracujeme, cestujeme, kde sa ocitneme; tu, v kúpeľoch, na zábave i pri spoločenskom posedení. Našou úlohou […]

Kristus nám nesľubuje ľahký život

Kristus nám nesľubuje ľahký život

Kristus nám nesľubuje ľahký život. Bude nás prenasledovať ten svet, ktorého sa Kristus zrieka, a to je svet ideálov, ktoré stoja proti Kristovi. Takýto svet nemá rád to, čo nechápe, a teda nemá rád, lebo nechápe – obetavosť, odpustenie; nechápe tieto hodnoty a nemá rád to, čo sa protiví jeho ustáleným praktikám. Keď niekto koná podľa zásad evanjelia, […]

Je veľkonočná radosť našou posilou?

Je veľkonočná radosť našou posilou?

V týchto dňoch oslavujeme zmŕtvychvstanie nášho Pána a ďakujeme mu, že nás zachránil. Keď sa pozrieme na ruky nášho záchrancu, vidíme, že sú zjazvené po klincoch. Ježiš k nám aj dnes vystiera svoje dlane a s láskou nás prijíma takých, akí sme. V živote zaiste natrafíme na rôzne ponuky. Kiežby sme si tiež dokázali správne vybrať. Kiežby sme tiež spoznali ten […]

Boh je veľký gavalier

Boh je veľký gavalier

Život dáva človeku priam nekonečné množstvo šancí. Tragédia mnohých spočíva v tom, že ich nevedia spoznať a využiť. Mnohé veľké šance sú ukryté v maličkostiach. Človek ich neraz minie, a to len preto, lebo nedokáže spoznať ich hodnotu. Azda by bolo dobré častejšie rozjímať o Ježišových slovách, ktoré nám odhaľujú hodnotu každého skutku: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších […]

Kristus nerobí zázraky len ako senzáciu

Kristus nerobí zázraky len ako senzáciu

Farizeji prišli za Ježišom a začali sa s ním hádať. Žiadali znamenie z neba. Kristus nerobí zázraky a znamenia len ako senzáciu. To farizeji nepochopili. Robí ich pod podmienkou, že vidí aspoň iskierku viery a má nádej, že dotyčného privedie k zmene života, k pokániu. Mnohé situácie, ktoré prežívame, aj nás posúvajú do tejto roviny farizejov. Chceme zažiť niečo extra. Najradšej by […]

Koho ja dnes prinesiem k Ježišovi?

Koho ja dnes prinesiem k Ježišovi?

Aj vy máte skúsenosť, že viera lieči? Dnes čítame o tom, ako Ježiš hlásal slovo v Kafarnaume ľuďom, ktorí naplnili nielen dom, ale aj priestor pred dverami. Boli tam však štyria ľudia, ktorí v tej chvíli nemysleli na seba. Vnímali, že v ich spoločenstve je človek, ktorý potrebuje Ježišovu pomoc viac než oni, a podľa toho konali. Viera týchto štyroch […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+