Ak nebudeme súdiť, nebudeme (od)súdení

Ak nebudeme súdiť, nebudeme (od)súdení

Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: "Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka" - a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.

Mt 7, 1 – 5

Ježišovo kázanie na hore obsahuje veľa téz, čo a ako máme robiť. Napríklad tam zaznievajú blahoslavenstvá, Otče náš, ale takisto výzva milovať nepriateľov. Jedným z Ježišových príkazov je neposudzovať druhých. Sám sa to stále učím. Uvažujem, či nám Ježiš neponúka veľké oslobodenie: Ak nebudeme súdiť, ani my sami nebudeme (od)súdení. To, čo sa najprv zdá ako nepríjemný príkaz, sa odrazu javí ako lákavý prísľub Božieho milosrdenstva. Ježiš ukončil svoju reč na hore podobenstvom o múdrom a hlúpom staviteľovi. Nestavajme dom na piesku, ale uskutočňujme jeho slová. Svojím životom postavme dom na skale. Na dobrých základoch.

TIP NA DNES:

Budem žasnúť nad Ježišovým učením, ktoré prichádza s mocou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00