Ak si zachováme vzťah s Bohom, zvládneme všetko

Ak si zachováme vzťah s Bohom, zvládneme všetko

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“
Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“
On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi!
A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“
Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.
Ale pred tým všetkým položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo.
Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci odolať ani protirečiť.
Budú vás zrádzať aj rodičia, bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás pripravia o život.
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Ak vytrváte, zachováte si život.“

Lk 21, 5 – 19

Ježiš hovorí o zborení chrámu a šokuje. Nevieme si predstaviť svet bez kostolov, rodinných domov a bytoviek. Každý domov má tvár. Napriek tomu sa svet mení. Spôsob bývania, druhy práce, technológie, mobilita, susedia. Zmeny okolo nás sú čiastočne v našich rukách. Viac ako zborenia chrámu sa bojme straty duchovného kompasu. Blúdenie nikam nevedie a často sa končí zúfalstvom. Koľkí sa dobrovoľne vyberú do neznáma a neskoro zistia, že sa ocitli v prázdne. Príde rezignácia. Vonkajšie zmeny s Božou pomocou zvládneme, ak si zachováme vzťah k Pánovi. Bude pre nás oporou, aby sme sa ich nebáli.

TIP NA DNES:

Položím si otázku, či sa viac bojím vonkajších zmien vo svete alebo straty priateľstva s Bohom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00