Ak vydržíme do konca, veci začnú dávať zmysel

Ak vydržíme do konca, veci začnú dávať zmysel

Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: "Prečo im hovoríš v podobenstvách?" On im odpovedal: "Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: "Budete počúvať; a nepochopíte, budete hľadieť; a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa - aby som ich nemohol uzdraviť." Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli."

Mt 13, 10 – 17

Ježiš vždy vysvetľuje podobenstvo až na jeho konci. I to len tým, ktorí sú pri ňom, ktorí vydržali až do konca. Ak sa Ježiš niekedy snaží pripraviť učeníkov na veci vopred, väčšinou nechápu. Pochopia až na konci. Až keď je po všetkom. My tiež často hľadíme, a nevidíme, počúvame, a nechápeme. Možno máme aj otupené srdcia. Nezúfajme. Ak vydržíme do konca, ak vydržíme pri Ježišovi, veci nám časom začnú dávať zmysel. Ale nie všetky naraz, pretože ako pri každom novom podobenstve, tak i pri každej novej životnej situácii začíname akoby odznova.

TIP NA DNES:

Dnes budem trpezlivo čakať. Aj zajtra, ak bude treba…

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00