Dokážem Bohu vyznať a prejaviť lásku?

Dokážem Bohu vyznať a prejaviť lásku?

Viera, nádej, láska; no najväčšia z nich je láska (1 Kor 13, 13). Hoci viera učeníkov bola po Ježišovej smrti otrasená, ich láska k nemu dozrela. Mária Magdaléna a Ján zložili skúšku lásky pod krížom. Táto láska ich ženie k prázdnemu hrobu, kde majú prvú šancu nanovo uveriť. Nie je to však jediná šanca. Každý človek je originál, preto […]

Chudobná vdova je prototypom kresťana

Chudobná vdova je prototypom kresťana

Chudobná vdova je akoby prototypom kresťana. Lebo nemôže byť Ježišovým učeníkom ten, kto nemá v nenávisti (čiže miluje viac ako Ježiša) svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život; nenesie svoj kríž; a nezriekne sa všetkého, čo má. Blahoslavení chudobní, hladní, plačúci a prenasledovaní… Ježiš však nevyzdvihuje chudobu, ale postoj vdovy, keď usvedčuje tých, čo […]

Všetko, čo nás vyrušuje, preberme s Pánom

Všetko, čo nás vyrušuje, preberme s Pánom

Počasie je vždy vďačná téma na rozhovor. Nedokážeme ho ovplyvniť, ale dokážeme ho predvídať. A ak sa náhodou zmýlime, nič sa nestane. Pri rozhovore o počasí takmer niet čo pokaziť. Pri iných témach to už také ružové nie je. Spoločnosť, politika, náboženstvo – stačí jedno nesprávne slovo a oheň je na streche. Napriek tomu vo svojom živote musíme […]

Kým sa spoliehame na seba, neobjavíme moc Boha

Kým sa spoliehame na seba, neobjavíme moc Boha

Ježiš dnes ukazuje, ako víťaziť. Dáva učeníkom svoju moc a berie im ich moc: palicu, kapsu, peniaze, šaty a vyberanú spoločnosť. Lebo kým sa môžeme plne spoliehať na seba, ťažko objavíme moc Boha. A to práve Boh nám ukazuje, kedy, komu a čo máme ohlásiť. Najdôležitejším nástrojom ohlasovania sme teda my sami, takže pokiaľ sme v Božích rukách, iné nám […]

Za koho pokladáme Ježiša?

Za koho pokladáme Ježiša?

Ježiš sa stal človekom, no napriek tomu je od nás natoľko iný, že ho nikdy nedokážeme vystihnúť ľudskými slovami. Ak náhodou použijeme správne slovo, môžeme popliesť jeho význam. Keď už druhý človek môže byť pre nás celý život zdrojom inšpirácie a prekvapení, o to viac to platí pre Bohočloveka Ježiša Krista. Preto si nemyslime, že na otázku: […]

Ak vydržíme do konca, veci začnú dávať zmysel

Ak vydržíme do konca, veci začnú dávať zmysel

Ježiš vždy vysvetľuje podobenstvo až na jeho konci. I to len tým, ktorí sú pri ňom, ktorí vydržali až do konca. Ak sa Ježiš niekedy snaží pripraviť učeníkov na veci vopred, väčšinou nechápu. Pochopia až na konci. Až keď je po všetkom. My tiež často hľadíme, a nevidíme, počúvame, a nechápeme. Možno máme aj otupené srdcia. Nezúfajme. Ak […]

Sme pozvaní ku spolupráci

Sme pozvaní ku spolupráci

Mnohí sa dnes pýtame, ako komunikovať so súčasným svetom, ktorý je veľmi zložitý a často nepriateľský voči evanjeliu. Kedysi Boh posielal prorokov, ktorí nám jasne hovorili, čo máme robiť. Zdá sa, že dnes to už Boh nerobí. Možno práve preto, lebo každý z nás má kľúč k tomuto svetu, ale nikto z nás už nemá všetky kľúče. Ak chceme […]

Sme pozvaní vydávať pravdivé svedectvo

Sme pozvaní vydávať pravdivé svedectvo

Aj nám sa ľahko môže stať, že hoci máme práve vedľa seba Ježiša, mohli by sme si pred ním otvoriť srdce a prehlbovať náš vzájomný vzťah, namiesto toho sa začneme obzerať a riešiť všetkých naokolo. „Pane, a čo bude s týmto?“ Áno, i to sa niekedy treba opýtať, ale nenechajme si ukradnúť čas s Ježišom druhoradými otázkami, lebo väčšinou je ho […]

Otec vie, aké tempo zvládneme

Otec vie, aké tempo zvládneme

Povráva sa, že čitatelia novín Slovo+ chcú duchovne rásť. Modliť sa sústredene. Zbavovať sa hriechov. Dosiahnuť večný život. Môžeme však prežívať aj sklamanie, že toto „plus“ je stále akosi ďaleko. Predstavy sa nenapĺňajú. Preto sme pozvaní zveriť toto „plus“ nebeskému Otcovi. On nás pozná najlepšie, a preto najlepšie vie, prečo sme takí, akí sme. Vie, čo […]

Učme sa od Ježiša milosrdenstvu

Učme sa od Ježiša milosrdenstvu

Príbeh o cudzoložnici a Ježišovom milosrdnom konaní dlho hľadal v evanjeliách svoje miesto. V najstarších gréckych rukopisoch sa vôbec nenachádza. Neskôr sa vyskytuje na rôznych miestach Evanjelia podľa Jána, niekedy dokonca v Evanjeliu podľa Lukáša. Napriek tomu nebol tento fragment v prvých storočiach neznámy, len sa akoby nevedelo, čo s ním. Podobne to môže s […]

Nezabúdame, komu sme uverili?

Nezabúdame, komu sme uverili?

Obraz posledného súdu môže na prvé počutie znieť hrozivo. Avšak keď si uvedomíme, že Ježiš nás bude súdiť až po smrti a vopred nám hovorí z čoho, nemusíme žiť v strachu. Kým žijeme, nič nie je stratené. Každý deň je novou príležitosťou. Netreba ani ďaleko chodiť, veď hladných, smädných, pocestných, nahých, chorých a väzňov budeme mať vždy medzi sebou. […]

V Cirkvi je miesto pre každého

V Cirkvi je miesto pre každého

Joseph Ratzigner nám v jednom zo svojich diel pripomína, že strom Božieho kráľovstva dosahuje ďalej ako konáre viditeľnej Cirkvi. Túži po pohostinnej Cirkvi, v ktorej konároch nachádzajú útočisko nielen tí „dokonalí“, ktorí pravidelne pristupujú k sviatostiam, ale všetci „ľudia dobrej vôle“. Mnohí ľudia totiž z rôznych dôvodov nie sú schopní prijať všetko, čo Cirkev ponúka a učí, no napriek tomu […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+