Ak zomierame svojmu egu, prinášame život

Ak zomierame svojmu egu, prinášame život

Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: "Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve."

Mt 16, 24 – 28

Od mala si uvedomujeme, že existujeme, vyvíjame sa a realizujeme sa v každom momente nášho života. Keď si uvedomíme, že tu nebudeme, teda že zomrieme, prenikne nás strach. Skúsenosť s Ježišom nás však môže naplniť vedomím, že neumrieme z hľadiska večnosti, aj keď fyzicky umrieme. V Ježišovi máme život. Existuje ešte jedna smrť, s ktorou sa denne stretáme. Zomrieť sami sebe z lásky k Bohu a blížnemu. Zriekame sa svojho ega pre dobro druhého. Umierame, ale máme radosť, že tí, ktorých milujeme, môžu skrze nás zakúšať odpustenie, službu, prijatie i ťažkých chvíľ, teda lásku. A toto zomieranie nie je márne, lebo prináša život.

TIP NA DNES:

Svätá Klára sa nebála úplne sa spoľahnúť na Božiu prozreteľnosť. Vyskúšam dnes nemať všetko pod kontrolou a pripomeniem si, že Boh o mne vie a miluje ma!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00