Ježiš nám prišiel ukázať Božie kráľovstvo

Ježiš nám prišiel ukázať Božie kráľovstvo

Ježiš nám prišiel zjaviť Božie kráľovstvo, teda lásku nebeského Otca, ktorý chce skrze svojho Syna zachrániť každého človeka. Záchrana, spása, znamená oslobodiť nás od otroctva. Je jedno, ako to otroctvo nazveme. Chorobou, závislosťou či hriechom. Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy. Hriech je to skutočné jarmo, ktoré nám prináša smrť. Človek, stvorený na […]

Pane, pomôž nám vidieť ťa v každom človeku!

Pane, pomôž nám vidieť ťa v každom človeku!

Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia“ (Lk 16, 15). Kto z nás nemá rád peniaze a pocit, že je zaistený? Ak sa však odovzdáme do Božej prozreteľnosti, zažijeme adrenalín. A ak naozaj dôverujeme, nebudeme sklamaní. Potom podobne ako svätý Martin zbadáme […]

Pane, nauč nás modliť sa

Pane, nauč nás modliť sa

Ježiš nás učí modliť sa. „Otče, ktorý si na nebesiach“ – a teda kde je nebo? Je medzi nami, v našom srdci, nie v oblakoch. „Posväť sa tvoje meno“ – ono je sväté samo osebe, ale nech je sväté i v našom srdci a mysli. „Príď tvoje kráľovstvo“ – dovolíme Bohu byť naším Kráľom? Pane, čo chceš, aby sme urobili? „Chlieb […]

Ježiš prišiel naplniť Zákon Otcovou láskou

Ježiš prišiel naplniť Zákon Otcovou láskou

Je veľmi ťažké priviesť ľudí k slobode, keď ich vychovávali v strachu z Boha. Áno, rešpekt, že ja som stvorenie a nie Boh, je v poriadku. Ale ak niekto zažije Božiu lásku, stáva sa slobodným. Napĺňa ho Duch slobody a lásky a nie duch otroctva. V ňom môžeme konať dobro bez miery. Máme však radi barličky, istotu v predpisoch a myslíme si, že ani Ježiš […]

Ak zomierame svojmu egu, prinášame život

Ak zomierame svojmu egu, prinášame život

Od mala si uvedomujeme, že existujeme, vyvíjame sa a realizujeme sa v každom momente nášho života. Keď si uvedomíme, že tu nebudeme, teda že zomrieme, prenikne nás strach. Skúsenosť s Ježišom nás však môže naplniť vedomím, že neumrieme z hľadiska večnosti, aj keď fyzicky umrieme. V Ježišovi máme život. Existuje ešte jedna smrť, s ktorou sa denne stretáme. Zomrieť sami sebe […]

Pán volá každého svojím spôsobom

Pán volá každého svojím spôsobom

Chápem, keď mladý muž či žena, zamilovaní do Boha, opustia rodinu a všetky istoty a idú za ním. Veľmi ma však dojíma, že ženatí chlapi, otcovia rodín, ako napríklad Peter, nasledovali Ježiša, zanechajúc všetko a všetkých doma. Isto očakávali niečo veľké! „Čo z toho teda budeme mať?“ pýta sa Peter. „Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov […]

Ježiš dáva šancu všetkým

Ježiš dáva šancu všetkým

Ježiš pozýva Matúša: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, samozrejme, že tam prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním. Koho mal Matúš zavolať? Ježiš dáva šancu všetkým. Jasné, že to farizejov poburovalo. Oni neprijímali jeho učenie; naopak, hľadali zámienku, aby ho mohli zlikvidovať. Na inom mieste Ježiš […]

Kto chce milovať, už miluje

Kto chce milovať, už miluje

Pán Ježiš sa prihovára apoštolom a prosí ich, aby ostali v jeho láske. Dokonca im vyznáva lásku: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás.“ Je to veľmi intímna chvíľa. Vie, čo ho čaká v najbližšom čase. Ak prijmeme a opätujeme jeho lásku, budeme zachovávať jeho prikázania. Ježiš nás vyzýva k vzájomnej láske. Často to vnímame naopak – ak sa […]

Prinášajme zvesť o Božej láske

Prinášajme zvesť o Božej láske

V úryvku evanjelia môžeme vidieť Máriu, ktorá Ježiša naozaj veľmi milovala, až tak, že si ho chcela vziať. Smútok nás niekedy zaslepuje. Pre bolesť nevidíme Ježiša v našom blížnom. Keď Mária spoznala, že je to Ježiš, okamžite ju prenikla veľká radosť. Pán Ježiš ju poveruje: „Choď túto radosť oznámiť apoštolom.“ A Mária sa stáva tou ženou, ktorá s radosťou […]

Boh miluje rovnako márnotratných aj tých “dokonalých”

Boh miluje rovnako márnotratných aj tých “dokonalých”

Hriešnici a mýtnici prichádzajú k Ježišovi a počúvajú ho. Farizeji sa pohoršujú. A práve im je adresovaná celá pätnásta kapitola Lukášovho evanjelia. Tri podobenstvá zakončené oslavou v nebi nad hriešnikom, ktorý robí pokánie. Mladší syn odišiel od otca, zhrešil, no pri sviniach spoznáva Otcovu lásku. U môjho otca majú všetci nadostač. Vstúpil do seba a vracia sa domov. Otec mu uteká naproti. […]

Ježiš nezábuda na naše potreby

Ježiš nezábuda na naše potreby

Pán Ježiš vyučuje tri dni asi štyritisíc ľudí. To, čo bolo preňho dôležité, bolo vyučovať a svedčiť o Bohu. Ako Boží Syn však nezabúda ani na potreby ľudí. Keď bol na púšti pokúšaný premeniť kameň na chlieb, odohnal od seba pokušiteľa. Teraz však z pár chlebov a rybičiek neváha nakŕmiť veľký zástup. Zjavuje tak ľuďom, že on je Boh. […]

Ježiš chce, aby sme žili podľa Otcovej vôle

Ježiš chce, aby sme žili podľa Otcovej vôle

Ježiš prichádza do domu Petrovej svokry. Uzdravil ju a mnoho chorých. Uzdravuje s mocou a prejavuje ju, aby uverili v jeho ohlasovanie, aby mohol hovoriť o Otcovi, o jeho láske k človeku, o tom, že Boh poslal Syna, aby vykúpil tento svet. Išlo mu najmä o to, aby dal všetkým ľuďom na známosť, že je tu niečo nové, že Boh splnil svoje prisľúbenie a že […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+