Aké dary mi zveril Boh? Ako sa s nimi viem deliť s druhými?

Aké dary mi zveril Boh? Ako sa s nimi viem deliť s druhými?

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘ Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; ani kapsu na cestu si neberte, ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.
Keď prídete do niektorého mesta alebo dediny, vypytujte sa, kto je vás tam hoden. Tam potom ostaňte, kým nepôjdete ďalej. Keď vojdete do domu, pozdravte ho! Ak ten dom bude toho hoden, nech naň zostúpi váš pokoj; ale ak toho hoden nebude, nech sa váš pokoj vráti k vám.“

Mt 10, 7-13

V dnešný deň si spomíname na svätého Barnabáša, ktorý dostal meno od apoštolov alebo od prvých kresťanov vďaka tomu, že vedel pekne hovoriť a mal osobitný dar presviedčať a potešovať iných. To, čo dostal, daroval. K tomu nás vyzýva aj dnešné evanjelium: byť štedrí. Boh nám dal veľa darov a je iba na nás, či si ich necháme len pre seba alebo sa s nimi nezištne rozdelíme. Michel Quoist raz povedal: „Iba vtedy, keď dávaš a nečakáš nič späť, dostaneš všetko.“ To isté nám prisľubuje aj dnešné evanjelium. Ak sa ním budeme riadiť, nič nám chýbať nebude.

TIP NA DNES:

Aké dary mi zveril Boh? Ako sa s nimi viem deliť s druhými?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00