Aké je moje svedectvo o Kristovi?

Aké je moje svedectvo o Kristovi?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul! Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!
Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí: traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi, matka proti dcére a dcéra proti matke, svokra proti neveste a nevesta proti svokre.“

Lk 12, 49-53

Dnešné evanjelium sa mi osobne nepočúva ľahko. A ako vám? Kde je ten milujúci a obetujúci sa Ježiš, ktorý nás pozýva k láske a radosti? Ten, ktorý prijíma hriešnikov a mýtnikov, zrazu hovorí o ohni, nepokoji, rozdelení. Prečo? Čo je dôvodom rozdelenia? Ježiš. Náš, môj, tvoj postoj voči nemu. Nemôžeme sa tváriť, že sme Ježišovi, a zároveň zdieľať názory, ktoré nie sú v súlade s ním a ním ustanovenou Cirkvou, a konať podľa nich. Toto je ten skutočný dôvod rozdelenia. Nie naše osobné dôvody, ale poznanie Ježiša a vernosť jeho učeniu v celej jeho kráse a bohatosti. A v ňom je zahrnutá viera, nádej a láska.

TIP NA DNES:

Ak sa dnes dostanem do situácie, v ktorej bude potrebné vydať svedectvo o Kristovi, tak to spravím pokorne a v láske.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00